font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna PAP 4 grudnia, 2018 godz. 13:00   

Tchórzewski: Do 2021 roku powstanie sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych

samochód elektryczny elektromobilność fot. pixabay.com

W ciągu najbliższych dwóch lat – do 2021 roku – w Polsce powstanie sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych, pozwalająca na swobodne poruszanie się autem elektrycznym po kraju – zadeklarował we wtorek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

„W ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce będzie sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych. Kto zechce do Polski przyjechać w 2021 roku, będzie mógł się swobodnie poruszać po całym kraju i zawsze znajdzie miejsce, jeżeli mu się rozładuje bateria, gdzie będzie mógł ją naładować” – zapewnił szef resortu energii podczas jednej z dyskusji towarzyszących Szczytowi Klimatycznemu COP24 w Katowicach.

„Praktycznie – myślę, że już w 2020 roku (kierowca) będzie mógł się poruszać; niektóre trasy główne są już do tego przystosowywane” – dodał minister, wymieniając stworzenie sieci punktów ładowania wśród priorytetów i podstaw rozwoju polskiej elektromobilności.

„Mogę obiecać, że w 2021 r. zostaną stworzone warunki ku temu, żebyśmy mogli to zadanie wykonać. W tej sprawie prowadzimy już konkretne rozmowy, żeby tak się stało” – mówił Tchórzewski.

Rozwój elektromobilności zaliczył do priorytetów obecnego rządu. „Dążymy do tego, żeby elektromobilność, z punktu widzenia technologicznego, w możliwie szybkim czasie stała się w Polsce faktem (…). Podchodzimy do tego bardzo poważnie” – powiedział.

Minister energii przypomniał, że transport odpowiada za ponad 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, z czego znaczna część pochodzi z przewozów drogowych.
Tchórzewski ocenił, że stworzone zostały już ramy prawne dla rozwoju elektromobilności, na które składają się m.in. przyjęty w maju 2017 r. plan rozwoju elektromobilności „Energia dla przyszłości”, a także krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, gdzie ujęto również inne dziedziny niskoemisyjnego transportu. Konstytucją rozwoju rynku elektromobilności – podkreślił minister – jest uchwalona w tym roku Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

„Cała infrastruktura prawna, która już w Polsce została stworzona w ciągu ostatnich trzech lat, jest informacją, że rząd bardzo poważnie podchodzi do rozwoju elektromobilności i że jest to jeden z priorytetów rządu (…). To także nasz przyczynek do tego, że chcemy pokazać, iż to, że decydujemy się w Polsce, żeby przez pewien określony czas pozostała jednak u nas energetyka węglowa, nie jest wcale związane z tym, że nie myślimy poważnie o zmniejszeniu zagrożeń związanych z emisją CO2” – wyjaśnił Tchórzewski.

Przygotowywane są kolejne regulacje prawne służące rozwojowi elektromobilności, m.in. powstanie nowy zawód – ładowacz aut elektrycznych, ustalone zostaną także zasady sprzedaży energii do ładowania samochodów na zasadzie usługi, bez koncesji. Od początku przyszłego roku działania w dziedzinie rozwoju elektromobilności będą finansowane także z powołanego w czerwcu br. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Szef resortu energii zwrócił uwagę na problem magazynowania energii, wskazując na potrzebę rozwoju i upowszechnienia technologii w tym zakresie. Wspierane będą również badania nad innymi nośnikami energii w transporcie, m.in. nad paliwem wodorowym oraz gazem w różnych postaciach.

„Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania oraz budowy silnej branży produkcji baterii dla samochodów elektrycznych (…). Mam przekonanie, że w czasie, który niestety nie liczy się ani w dniach ani w tygodniach, bo takie są procesy technologiczne (…), na pewno będę jeszcze w Polsce jeździł polskim samochodem elektrycznym” – podsumował Tchórzewski.

3-4 mld euro na czysty transport w Polsce

Na rozwój elektromobilności i czystego transportu Polska przeznaczy w najbliższych 10 latach ok. 3-4 mld euro – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

„Na rozwój elektromobilności i czystego transportu Polska tylko bezpośrednio przeznaczy w najbliższych 10 latach ok. 3-4 mld euro” – powiedział Morawiecki podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Wskazał m.in. na Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce i Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który rozpocznie funkcjonowanie z początkiem 2019 roku.

„Uruchamiamy szereg programów rozwojowych, badawczych, które się przyczynią do wzrostu innowacyjności i poprawy jakości powietrza, w szczególności w obszarze transportu publicznego” – powiedział premier.

„Rozwijamy również infrastrukturę ładowania samochodów i autobusów elektrycznych” – powiedział.

Poinformował też, że Polska z Bankiem Światowym powołuje fundusz elektromobilności w Funduszu Powierniczym Mobilności i Logistyki.

Fundusz Elektromobilności

Szef rządu zapewnił, że Polska jest w awangardzie rozwijania wszelkich badań, jak i wdrażanych w praktyce programów. Rozwijana jest również cała infrastruktura ładownia samochodów, autobusów elektrycznych. „To jest przecież warunek wstępny, żeby ta deklaracja na rzecz elektromobilności stawała się rzeczywistością” – podkreślił.

„Polska razem z Bankiem Światowym powołuje także dedykowany fundusz elektromobilności w Funduszu Powierniczym Mobilności i Logistyki. Będzie on finansował wdrożenie partnerstwa na poziomie lokalnym pomiędzy miastami, regionami. Być może miasta, takie jak Kair, Katowice, Warszawa, Szanghaj czy Dżakarta znajdą tam dla siebie szanse na współpracę bilateralną czy multilateralną” – poinformował Morawiecki.

Premier zaprosił zgromadzonych gości na pierwsze światowe forum elektromobilności „Driving Change Together”, które – jak powiedział – odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. „Odczytujemy tutaj tę deklarację +Driving Change Together+ w +Katowice Partnership for E-mobility+ jako wyraz naszych dążeń do wzdrażania czystego i przyjaznego klimatowi transportu, a jednocześnie zapewnienia rozwoju technologicznego i rozwoju przemysłowego” – mówił.

„Polska ma zamiar być aktywnym i efektywnym graczem w kreowaniu elektromobilnego, przyjaznego ludziom i planecie świata transportu przyszłości. Mamy nadzieję, że dokonamy tej pozytywnej i potrzebnej przemiany światowego transportu wspólnie, w duchu współpracy i otwartości” – dodał.

Stawiamy e-mobilność w sercu naszego rozwoju gospodarczego

Na początku lat 90. było w Polsce zarejestrowanych 5 mln samochodów, dzisiaj jest ich 22-23 mln; dlatego stawiamy na e-mobliność w sercu naszego rozwoju gospodarczego – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas COP24.

Na początku lat 90. było u nas 5 mln samochodów zarejestrowanych, dzisiaj jest 22-23 mln, a więc kilkaset proc. więcej – zwrócił uwagę premier Morawiecki.

Premier podkreślił, że dlatego właśnie „stawiamy e-mobliność w sercu naszego rozwoju gospodarczego”, ale też rozwoju transportu. „Służy to zarówno poprawie jakości klimatu, czystemu powietrza, ale również tworzeniu nowych miejsc pracy i podnoszeniu poziomu rozwoju technologicznego” – powiedział.

Morawiecki zaznaczył, że nasz kraj ma kompleksową politykę odpowiedzialnego rozwoju, której integralną częścią jest Plan Rozwoju Elektromobilności.

„Utworzyliśmy specjalny fundusz niskoemisyjnego transportu, który rozpocznie funkcjonowanie od początku 2019 roku. Uruchamiamy szereg programów rozwojowych, badawczych, które się przyczynią do wzrostu zarówno innowacyjności, jak i poprawy jakości powietrza w szczególności w obszarze transportu publicznego” – mówił.

Morawiecki zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich trzech lat dla rozwoju elektromobilności i czystego transportu stworzono „pewną przestrzeń regulacyjną”, ale również mechanizmy finansowania tego sektora i mechanizm wsparcia rozwoju innowacyjnych technologii.

Premier zwrócił uwagę na znaczenie miast w procesie rozwoju elektromobilności. „Proces urbanizacyjny wiąże się z podniesieniem dzisiaj emisji związanej z transportem. I dlatego włączenie miast w rozwój elektromobilności, w szczególności w obszarze transportu publicznego, ma tak wielki sens” – powiedział.

Podkreślił, że w Polsce, która jest dzisiaj szóstym co do wielkości krajem UE, przygotowano „największy przetarg na transport niskoemisyjny – 1 tys. 77 autobusów elektrycznych, wspólnie z naszymi agendami badań i rozwoju”.

„Już dzisiaj Polska staje się 4., wkrótce prawdopodobnie 3. rynkiem UE co do wielkości floty autobusów elektrycznych i ta liczba bardzo szybko rośnie, poprawiając jakość powietrza w naszych miastach” – zaznaczył.

Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: 04.12.2018 r., godz. 13:18

AKTUALIZACJA: 04.12.2018 r., godz. 13:37

AKTUALIZACJA: 04.12.2018 r., godz: 13:43