TDJ otrzymał zgodę na fuzję Famuru z Kopexem

22 czerwca 2016, 12:00 Alert
KOPEX

(FAMUR)

21 czerwca br. spółka zależna TDJ S.A., dominującego akcjonariusza FAMUR S.A., uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Kopex S.A. Tym samym nie ma przeszkód formalnych dla konsolidacji branży okołogórniczej, polegającej na integracji FAMUR S.A. z Grupą Kopex.

Wniosek złożony do UOKiK był konsekwencją podpisanej 17 marca br. przez spółkę celową TDJ S.A. i Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego umowy warunkowej nabycia przez Grupę TDJ kontrolnego pakietu akcji Kopex S.A. Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z wymogów koniecznych dla przeprowadzenia procesu integracji potencjałów FAMUR S.A. i Kopeksu. Oprócz wyrażenia zgody organu antymonopolowego, pozytywne zakończenie konsolidacji będzie uzależnione od spełnienia kluczowych warunków biznesowych, tj. pozytywnych wyników trwającego obecnie procesu due diligence Grupy Kopex oraz osiągnięcia porozumienia z jej obecnymi wierzycielami, które pozwoli na restrukturyzację zadłużenia Kopeksu.

Celem procesu jest budowa silnego podmiotu, opartego na potencjale zarówno Grupy FAMUR, jak i Kopeksu. W obecnej sytuacji rynkowej konsolidacja to odpowiedni kierunek rozwoju dla obu firm, który w długim terminie stwarza szansę na istotne zwiększenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych w Polsce i za granicą. Na rynku krajowym inwestycja TDJ pozwoli na wsparcie i zapewnienie stabilności branży maszyn i urządzeń górniczych. Z kolei połączenie siły rynkowej oraz know-how obu spółek umożliwi realizowanie kompleksowych projektów dla sektora wydobywczego na całym świecie. Dotychczasowe doświadczenia Grupy FAMUR i Kopeksu obejmują projektowanie, modernizację i budowę zakładów górniczych, jak i wyposażenie ich w infrastrukturę podziemną i naziemną dostosowaną do zróżnicowanych warunków eksploatacji oraz indywidualnych potrzeb kontrahentów. Konsolidacja obu spółek to realna szansa na stworzenie silnej, polskiej firmy zdolnej do skutecznej rywalizacji na rynkach globalnych ze światowymi potentatami branży okołogórniczej.