Proekologiczne rozwiązania w Sandomierzu. NFOŚiGW dofinansowuje termomodernizację szpitala

9 czerwca 2022, 10:15 Alert

NFOŚiGW przeznaczył 2,7 mln złotych na termomodernizację szpitala w Sandomierzu. – Emisje CO2 do atmosfery zostaną zredukowane o ponad 203 tony na rok – Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. 

Las deszczowy. Źródło Flickr
Las deszczowy. Źródło Flickr

Termomodernizacja szpitala w Sandomierzu

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu będzie przechodzić termomodernizację. Usprawnienia i nowoczesne systemy oszczędzania energii dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Z punktu widzenia środowiskowego szpitale są centrami, które naturalnie muszą wykorzystywać dużo energii – najlepiej zielonej i jak najtańszej – by działać stabilnie w każdych warunkach, a jednocześnie w sposób przyjazny dla okolicy, m.in. nie zanieczyszczając powietrza – powiedziała Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Szpital otrzymał 2,7 mln złotych, a zakończenie prac planuje się na czerwiec 2025 roku. Termomodernizacja szpitala wprowadzi nowoczesne rozwiązania optymalizacji zużycia energii w kilku budynkach szpitala.

Poza modernizacją i usprawnieniem działania szpitala, celem jest również obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. – Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o ponad 4 004 GJ/rok. Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym  – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Remont obejmie 6 budynków, w których ma zostać przeprowadzony gruntowny remont. Zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza, nastąpi docieplenie stropodachów i modernizacja okien oraz wymiana drzwi wewnętrznych. Szpital ma miejsce dla 469 pacjentów, 24 oddziały i liczne programy diagnostyki oraz lecznictwa specjalistycznego jak np. pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego czy program leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego Kurczu Twarzy.

– Lecznica będzie mogła liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii, a wykonywanie czynności służbowych w budynkach poddanych termomodernizacji będzie bardziej komfortowe i bezpieczne dla pracowników szpitala. Dodatkowo remont pomoże nam w walce o czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców Sandomierza – podkreśla dr Marek Kos, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Św. w Sandomierzu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Maria Andrzejewska

Forum Energii: Fundusz Modernizacyjny powinien przyspieszyć transformację i ograniczyć wzrost cen energii