Tersa: Energa przedstawi nowy plan rozwoju

30 kwietnia 2015, 14:46 Energetyka
Electricity_pylon_near_colliers_wood_london

Nowo powołany Zarząd Energa SA, po zatwierdzeniu 29 kwietnia 2015 roku sprawozdania za rok 2014, objął stery w spółce. Nowe władze deklarują podtrzymanie długotrerminowej polityki dywidendowej spółki oraz pracę nad wzrostem jej wartości dla akcjonariuszy.

Zarząd Energa SA IV kadencji wyłoniony został w wyniku zakończenia prowadzonego prez Radę Nadzorczą postępowania konkursowego. Powołanie nowego Zarządu Spółki w składzie: Andrzej Tersa, Prezes Zarządu, Seweryn Kędra, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Jolanta Szydłowska, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, nastąpiło z chwilą podjęcia przez wczorajsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energa SA uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014. Tym samym nowe władze Energi rozpoczęły pracę, której podstawowym celem jest kreowanie dalszego dynamicznego wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

– Moją intencją jest podtrzymanie długoterminowej, ambitnej polityki dywidendowej i praca na rzecz rozwoju całej Grupy i wzrostu wartości Energa SA dla jej akcjonariuszy. W ciągu kilku tygodni przedstawimy nasz plan rozwoju, który będzie zgodny z kluczowymi kierunkami strategicznymi Grupy. Deklarujemy wytężoną pracę, aby efekty te zostały osiągnięte – mówi Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.

Wczorajsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energa SA podjęło decyzję o przeznaczeniu 92 proc. jednostkowego zysku netto z 2014 r., czyli 596 mln zł na wypatę dywidendy. Akcjonariusze już 21 maja otrzymają 1,44 zł na każdą posiadaną akcję spółki. Stopa dywidendy według kursu otwarcia z 29 kwietnia, czyli z dnia ZWZA, wyniosła 5,4 proc.

Polityka dywidendowa Energi zakłada wypłatę akcjonariuszom możliwie wysokiej części wypracowanych jednostkowych zysków. Już w zeszłym roku na wypłatę dywidendy przeznaczone zostało 83 proc. jednostkowego zysku netto. Zeszłoroczna premia wyniosła 1 zł na akcję, a łącznie wypłacono akcjonariuszom 414 mln zł.