Rosną obroty energią elektryczną i gazem na TGE

5 sierpnia 2019, 17:30 Alert

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu br.  17 274 508 MWh i był o 16,8 procent  wyższy niż w lipcu roku 2018. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 12 814 292 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,6 procent. 

Towarowa Giełda Energii TGE
Towarowa Giełda Energii

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu br. 17 274 508 MWh i był o 16,8 proc. wyższy niż w lipcu roku 2018. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 13,3 procent r/r przy wolumenie 14 473 354 MWh. Wolumen obrotu  na rynku spot wzrósł r/r o 38,5 proc., kształtując się na poziomie 2 801 154 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lipcu br.  na poziomie 242,89 zł/MWh – o 13,26 zł/MWh niższym niż w czerwcu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 279,68 zł/MWh, co oznacza wzrost o 8,48 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w czerwcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł  12 814 292 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,6 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 145 846 MWh, a więc o 6,9 proc. więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego  i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 668 446 MWh, a więc  o 0,8 proc. wyższym niż w lipcu roku 2018. Na wolumen rynku spot złożyło się 459 744 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 1,8 proc. r/r) oraz 208 702 MWh na RDBg (spadek o 1,5 proc. r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg wzrosła w lipcu br. do poziomu 52,46 zł/MWh, czyli o 3,91 zł/MWh wyższego względem czerwca br. Na RTT cena średnia ważona kontraktu  z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 89,53 zł/MWh, a więc o 0,61 zł/MWh więcej niż w czerwcu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł  w lipcu br. 2 339 069 MWh, a więc o 28,5 proc. mniej w stosunku do lipca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A) ukształtował  się na poziomie 2 279 382 MWh, o 28,0 proc. niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 130,80 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,33 zł/MWh względem czerwca br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 67 786 toe (w tym 58 479 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza blisko 3-krotny wzrost r/r – o 181,0 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 572,08 zł/toe, osiągając wartość 1 384,21 zł/toe, najwyższą od początku notowania instrumentu.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lipcu 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie  2 015 863 MWh (wzrost r/r o 141,2 proc.), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,79 zł/MWh (co stanowi o 0,09 zł/MWh mniej w stosunku do czerwca bieżącego roku).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej  i przemysłowej PSCMI 1 na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 263,75 zł/t, co stanowi wzrost o 2,82 proc. w stosunku do maja 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła w tym samym okresie o 1,10 proc., do poziomu 11,96 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 3,77 proc.  w tym samym okresie i wynosi 312,97 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks  ten spadł o 2,11 proc., osiągając wartość 13,00 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do czerwca 2018 roku wyniosła 24,33 zł/t  dla PSCMI 1 (wzrost o 10,16 proc.) natomiast dla PSCMI 215,74 zł/t (wzrost o 5,30 proc.).  W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,06 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 9,72 proc.) i 0,79 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 6,47 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lipca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek. Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia, według danych na dzień 31 lipca 2019 r., były 3853 podmioty. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 529 podmiotów.

Towarowa Giełda Energii