Rosną ceny gazu i energii na TGE

5 października 2020, 15:30 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) informuje, że we wrześniu wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku terminowym wyniósł 12 066 551 MWh, co jest obecnie najwyższą wartością miesięczną w 2020 roku. Roczne obroty na tym rynku, według danych na koniec trzeciego kwartału, po raz pierwszy w historii przekroczyły 95 TWh (oraz 110 TWh razem z rynkiem spot).

Energia elektryczna

Giełda zaznacza, że wolumen obrotu energią elektryczną na TGE we wrześniu 2020 roku wyniósł 18 860 674 MWh, co oznacza spadek o 28,9 procent w stosunku do września 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu na poziomie 243,90 zł/MWh i jest to wzrost o 9,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła we wrześniu 234,01 zł/MWh, co stanowi wzrost o 3,80 zł/MWh względem analogicznej ceny z sierpnia 2020 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu transakcje o wolumenie 13 260 177 MWh. Oznacza to wzrost o 11,1 procent rok do roku. Roczne obroty na tym rynku, według danych na koniec trzeciego kwartału, po raz pierwszy w historii przekroczyły 110 TWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła we wrześniu 57,16 zł/MWh i jest to wzrost o 18,07 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 roku (GAS_BASE_Y-21) wyniosła we wrześniu 69,47 zł/MWh, czyli o 2,78 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu bieżącego roku – czytamy w komunikacie.

Prawa majątkowe

TGE podaje, że wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych wyniósł we wrześniu 2 008 843 MWh, co stanowi wzrost o 16,1 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 140,08 zł/MWh i oznacza to spadek o 1,68 zł/MWh względem sierpnia bieżącego roku.

Ponadto, obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał we wrześniu o 66,9 procent rok do roku, do poziomu 11 212 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1801,72 zł/toe (wzrost o 3,78 zł/toe względem sierpnia 2020 roku).

Gwarancje pochodzenia

Giełda podała, że Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych wyniósł 1 311 110 MWh, co stanowi wzrost o 11,7 procent rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła 1,17 zł/MWh i jest to spadek o 0,32 zł/MWh w stosunku do sierpnia.

Towary rolno-spożywcze

TGE poinformowała, że we wrześniu nie zostały zawarte transakcje na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Batory: Rynek energii i gazu potrzebuje złotego środka