TGE rozwija zieloną ofertę giełdową (RELACJA)

13 września 2022, 15:45 Energetyka

Jak wspierać rynek energii elektrycznej w dobie kryzysu energetycznego? Jak na ten kryzys odpowiada sektor odnawialnych źródeł energii? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji prasowej Towarowej Giełdy Energii poświęconej nowym indeksom dla OZE.

Konferencja TGE. Fot. Michał Perzyński
Konferencja TGE. Fot. Michał Perzyński

TGE chce przyspieszyć rozwój OZE

– Od prawie 2 lat pracujemy nad rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Obserwujemy wzrost ich znaczenia w zachodzącej transformacji energetycznej, dlatego tym bardziej zależy nam wdrożeniu produktów i usług odpowiadających potrzebom zielonej branży. Poza opublikowanymi dzisiaj indeksami planujemy niebawem przedstawić koleje propozycje, oparte o transparentne mechanizmy giełdowe, tak istotne obecnie z punku widzenia kryzysu energetycznego – powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii.

– TGE przez lata była kołem zamachowym rozwoju sektora. Wszyscy jesteśmy świadkami agresji Rosji na Ukrainie. Otworzyło to oczy naszym partnerom w Europie na to, że Rosja wykorzystuje surowce energetyczne jako narzędzia szantażu. Skutki wzrostu cen nośników energii odczuwają wszyscy mieszkańcy UE, dlatego tak ważne jest odejście od paliw kopalnych, czy dywersyfikacja źródeł gazu. Dzisiaj nasi zachodni sąsiedzi zauważają, że do tej pory ich działania nie były roztropne, ale w perspektywie najbliższej zimy mierzą się z bezprecedensowym wyzwaniem w historii powojennej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Rząd wspiera Polaków dodatkiem osłonowym i węglowym, wspieramy też ciepłownictwo. Jesteśmy przekonani, że ten system jest bezprecedensowy w skali całej Unii Europejskiej. Jednocześnie rozwijamy OZE, które są sposobem na zwiększanie niezależności energetycznej i uniezależnienie się od paliw kopalnych oraz dążenie do neutralności klimatycznej – mówił Zyska. Dodał on, że Polacy powinni wytwarzać jak najwięcej energii we własnym zakresie. – 29 marca 2022 roku rząd podjął uchwałę nowelizującą założenia polskiej polityki energetycznej – po pierwsze podkreślona została rola niezależności energetycznej, a po drugie założyliśmy przyspieszenie rozwoju OZE. W 2040 roku co najmniej 50 procent energii brutto ma pochodzić z OZE, podejrzewam, że osiągniemy ten cel wcześniej – podkreślił.

Według przedstawicieli Towarowej Giełdy Energii, cele wykorzystania nowych indeksów to m.in. informacja jaki jest wpływ generacji wiatrowej oraz fotowoltaicznej na ceny SPOT energii elektrycznej, czy porównanie wyceny rynkowej generacji OZE w stosunku do źródeł konwencjonalnych.

– Obecnie najdroższa jest energia z importu, potem z gazu i węgla. W wyniku wejścia źródeł zmiennych do systemu, cena 1 MWh spada o 22 złote. Dzisiaj jako energetyka wiatrowa dysponujemy najlepszymi danymi meteorologicznymi, dzięki czemu wiemy, że najbliższa zima będzie wietrzna i prognozujemy, że dzięki temu zaoszczędzimy miliony ton węgla – powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.

– Fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa obniżają hurtowe ceny energii elektrycznej. Wraz 
z przyrostem nowych mocy odnawialnych ich wpływ na rynek energii będzie rósł, dlatego wspieramy działania Towarowej Giełdy Energii na rzecz wprowadzenia instrumentów dedykowanych dla branży OZE. Indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych to pierwszy, bardzo istotny krok w kierunku wypracowania rozwiązań, które ułatwią wytwórcom OZE i odbiorcom energii zawieranie kontraktów cPPA – podkreśliła Irena Gajewska, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Podczas konferencji zaprezentowana została charakterystyka nowych indeksów:

– TGeONSHOREm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych lądowych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

– TGePVm – średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych na terytorium Polski w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

– TGeBASEm – punkt odniesienia w stosunku do indeksów TGeONSHOREm oraz TGePVm. Indeks TGeBASEm przedstawia cenę energii elektrycznej dla miesiąca dostawy, obliczaną jako prosta średnia arytmetyczna ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych, przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

– TGeBASE_WAvg – wychodzi naprzeciw potrzebie sformalizowania kluczowej wartości cenowej. Odpowiada średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu i stanowi wyznacznik przeciętnej ceny energii elektrycznej zakontraktowanej na tym rynku w danym miesiącu, przez co służy do kalkulacji łącznej wartości tej energii. Dzięki utworzeniu indeksu TGeBASE_WAvg wartość ta uzyska swoją precyzyjną definicję i krótką nazwę, co przełoży się na możliwość łatwiejszego odwoływania się do niej.