Tobiszowski: Polska ma nowoczesny przemysł okołogórniczy

7 lutego 2019, 14:15 Energetyka

Sektor górniczy to nie tylko wydobycie węgla kamiennego, polskie firmy dysponują nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami dla tej branży – powiedział podczas Bengal Global Business Summit w Kalkucie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Grzegorz Tobiszowski / fot. Ministerstwo Energii

„Nasze działania kierujemy m.in. na +inteligentną kopalnię+, rozumianą jako szereg rozwiązań technicznych o charakterze innowacyjnym, które prowadzą do wzrostu efektywności wydobycia, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi pracujących pod ziemią i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko” – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji otwierającej Bengal Global Business Summit.

Wydarzenie odbyło się w czwartek w Kalkucie w Indiach. Bengal Global Business Summit gromadzi najważniejszych przedstawicieli biznesu z Indii oraz innych krajów Azji Południowej, stwarzając okazję do zaprezentowania polskich firm i omówienia możliwości współpracy z lokalnymi partnerami. W konferencji udział biorą przedstawiciele takich branż jak: energia, hutnictwo, górnictwo oraz czyste technologie.

„Polscy przedsiębiorcy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania partnerom indyjskim. Nasze firmy są gotowe do realizacji dużych przedsięwzięć przemysłowych, a współpraca pomiędzy naszymi krajami może przyczynić się do umocnienia pozycji obu naszych krajów na arenie międzynarodowej” – dodał wiceminister Tobiszowski.

Podkreślił, że polski sektor górniczy korzysta z najnowszych technologii, m.in. w zakresie wykorzystania chemii, przywołując przykład gazu syntezowego powstającego w procesie zgazowania węgla. „Może on zastępować gaz ziemny pochodzący z importu. Metan jest postrzegany również jako paliwo perspektywiczne, które pozyskiwane jest przy okazji eksploatacji węgla. Jedna z wiodących polskich spółek górniczych planuje całkowicie uniezależnić się energetycznie poprzez zabudowę silników metanowych” – poinformował wiceminister.

Polska delegacja już po raz kolejny uczestniczy w Bengal Global Business Forum, co – jak ocenił wiceminister Tobiszowski – staje się już tradycją i potwierdza zainteresowanie Polski ścisłą współpracą z Indiami. Przypomniał, że w tym roku Polska otrzymała także propozycję przyjęcia statusu kraju partnerskiego. „Pozwoliło to rozszerzyć naszą ofertę i zaprezentować się w ramach polskiego pawilonu” – zaznaczył.
Podstawowa polska oferta obejmuje współpracę w szeroko rozumianym przemyśle górniczym wraz z eksportem maszyn i urządzeń, współpracę ośrodków naukowych i stosowanie najnowszych technologii.

Indie to najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród krajów G20. Na lata 2018-2022 prognozuje się średni roczny wzrost PKB Indii o 7,3 proc.. Kraj ten przed 2030 r. będzie trzecią gospodarką globu. Indie dążą do większej dywersyfikacji dostaw węgla koksującego, dostarczanego głównie z Australii. Polski węgiel koksujący jest już obecnie sprzedawany na tym rynku, współpraca ta ma potencjał dalszego rozwoju. Ponadto Indie zainteresowane są: technologiami podziemnymi i odkrywkowymi w zakresie budowy obiektów (kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawami maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego.

W ostatnich latach ożywiła się polsko-indyjska współpraca w dziedzinie górnictwa. M.in. w styczniu 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy woj. śląskiego z indyjskim regionem Bengal Zachodni, a w kwietniu 2018 r. – porozumienie o współpracy polskich firm z branży górniczej i organizacji wspierających ich inwestycje w Indiach.

Liderem współpracy jest Jastrzębska Spółka Węglowa – największy producent węgla koksowego w UE – która w listopadzie 2017 r. podpisała porozumienie o długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu z Essar Steel, jedną z wiodących firm indyjskiego przemysłu stalowego. JSW rozmawia też z Coal India Ltd. – jednym z największych producentów węgla w świecie – o świadczeniu usług odmetanowania pokładów węgla.

Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: 08.02.2019 r. godz. 7:38