TAG: Grzegorz Tobiszowski
Grzegorz Tobiszowski, przez ostatnie ponad 3,5 roku odpowiedzialny w resorcie energii m.in. za sprawy górnictwa węgla kamiennego, nie jest już […]
Minister Krzysztof Tchórzewski przejął nadzór nad OZE i sektorem górnictwa w resorcie energii. To rezultat nominacji do Parlamentu Europejskiego […]
Katowicki Węglokoks, do którego należy wydobywająca ok. 2,5 mln ton węgla rocznie kopalnia Bobrek-Piekary, jest zainteresowany pozyskaniem […]
Ministerstwo Energii nie podjęło żadnej decyzji dotyczące aktywów węglowych Tauronu. Z kolei spółka zapowiada, że nie zlikwiduje zakładów […]
W najbliższych latach dywersyfikacja struktury wytwarzania energii przybierze na sile – ocenia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski […]
Ustawa o morskich farmach wiatrowych mogłaby zostać przedstawiona jeszcze w tej kadencji Sejmu. Wiceminister energii chciałby, aby wsparcie […]
Polska energetyka i inne firmy należące do Skarbu Państwa, a także krajowi odbiorcy indywidualni, nie korzystają z węgla z zajętego przez […]
W ub. roku górnictwo węgla kamiennego wypracowało 1,25 mld zł zysku wobec niespełna 2,9 mld zł rok wcześniej. Wydatki na inwestycje w […]
Komisja Europejska oczekuje pewnych korekt w ustawie dotyczącej cen energii. Jej nowelizacja jest możliwa pod koniec kwietnia, na początku maja […]
– Mamy pewne utarte schematy, które cały czas pokazują, że do górnictwa się dopłaca, co jest nieprawdą – powiedział w czwartek, […]
Ministerstwo Energii dąży do przyjęcia przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) przed majowym 11. Europejskim Kongresem […]
Ministerstwo Energii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji […]
W polskiej energetyce prowadzonych jest tak dużo inwestycji, że można określić to jako boom inwestycyjny w odpowiedzi na zwiększenie […]
Postulowana przez górnicze związki zawodowe dyskusja – z udziałem kilkorga ministrów – o roli węgla i górnictwa w polityce rządu […]
Import węgla do Polski, którego wielkość osiągnęła w minionym roku ok. 19,7 mln ton, wynika z „gry biznesowej” i potwierdza […]