TGE została doceniona w plebiscycie londyńskiego magazynu

4 lipca 2022, 16:15 Alert

Towarowa Giełda Energii została wyróżniona przez londyński magazyn Capital Finance International. TGE już trzeci raz otrzymało tytuł Best Sustainable Commodities Exchange (Central Europe).

Towarowa Giełda Energii z gratulacjami z Nowego Jorku. Fot.: TGE

TGE po raz trzeci wyróżniona w Londynie

Londyński magazyn Capital Finance International trzeci raz przyznał tytuł Best Sustainable Commodities Exchange (Central Europe) dla Towarowej Giełdy Energii. Magazyn skupia się na zagadnieniach finansowych, ekonomiii i biznesie. Redakcja analizuje międzynarodowe rynki.

TGE zostało docenione przez londyński magazyn Capital Finance Internationa w Europie Środkowo-Wschodniej. – Dla Towarowej Giełdy Energii liczy się nie tylko rozwój w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale także to, co wykracza poza tabelki w Excelu, mam na myśli naszych pracowników, ich życie, otoczenie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Dlatego też w ramach całej GK GPW, do której należymy, została wprowadzona „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”. Zgodnie z jej wytycznymi 
w swojej działalności koncentrujemy się zarówno na kształtowaniu biznesu w sposób zrównoważony, jak również staramy się upowszechniać odpowiedzialne zachowania, m.in. poprzez edukowanie uczestników rynku oraz promocję wartościowych postaw – powiedział prezes zarządu TGE Piotr Zawistowski. – Spółka wprowadziła produkty wspierające powstawanie odnawialnych źródeł energii, a także ich dalszy rozwój i wzrost dostępności. Towarzyszy temu dążenie do ustanowienia w branży energetycznej doskonalszych benchmarków cenowych ze względu na potrzebę opanowania wzrostu cen i ich częstych wahań – napisano w uzasadnieniu przyznania TGE tytułu Best Sustainable Commodities Exchange (Central Europe).

Towarowa Giełda Energii/Maria Andrzejewska

Polska chce, by węgiel był paliwem przejściowym w drodze do atomu