W jaki sposób sprostać transformacji energetycznej? WiseEuropa będzie szukać rozwiązań

22 maja 2020, 17:15 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Polski think-tank WiseEuropa jako jeden z partnerów europejskiego projektu badawczego zainicjowanego przez Instytut Wuppertal będzie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań sprawiedliwej transformacji w ramach nowego projektu badawczego CINTRAN.

Transformacja energetyczna

Wśród tematów, które będą omawiane są: ambitna polityka ochrony klimatu a bezrobocie oraz erozja społeczna w europejskich regionach górniczych. Analitycy będą starali się odpowiedzieć na pytanie czy wycofanie się z węgla wpływa na rozwój ruchów populistycznych i wywołuje antydemokratyczne nastroje i czy regiony pogórnicze przygotowują odpowiednie strategie radzenia sobie z nadchodzącą transformacją gospodarki wysokoemisyjnej.

Trzynaście instytucji z całej Europy rozpoczęło w połowie maja 2020 roku realizację projektu „Transformacja regionów węglowych – odkrywanie wyzwań zmian strukturalnych” (ang. „Carbon Intensive Regions in Transition – Unravelling the Challenges of Structural Change”) – w skrócie CINTRAN. Celem naukowców w ramach realizowanego projektu będzie lepsze zrozumienie wzorców i dynamiki procesów transformacyjnych związanych z dekarbonizacją Europy, co pozwoli na sformułowanie rekomendacji dla polityki publicznej oraz interesariuszy. Projekt zakłada zintegrowane, interdyscyplinarne podejście do badań.

W projekcie uczestniczy 30 naukowców z ośmiu krajów. Projekt jest finansowany z unijnego programu ramowego Horyzont 2020. W ciągu najbliższych czterech lat naukowcy zastosują podejście transdyscyplinarne w celu lepszego zrozumienia ekonomicznych, społeczno-politycznych i demograficznych wymiarów niskoemisyjnej transformacji na poziomie regionalnym.

Cel badania

Zbadają oni również skuteczność wdrażania strategii dostosowań do zmian strukturalnych i opracują instrumenty pozwalające regionom na zdiagnozowanie wyzwań rozwojowych. Projekt będzie koncentrował się na czterech studiach przypadków w dotkniętych regionach: obszarze wydobycia węgla brunatnego w Niemczech, Śląsku w Polsce, Zachodniej Macedonii w Grecji oraz Ida-Viru w Estonii. CINTRAN zapewni również wsparcie dot. tworzenia polityk rozwojowych i ułatwi wymianę wiedzy między innymi regionami europejskimi.

Europejski cel budowy gospodarki neutralnej klimatycznie wymaga fundamentalnej zmiany systemowej. Realizacja celów klimatycznych do 2050 r. oznacza, że europejska energetyka i przemysł, ale też pozostałe sektory będą musiały przejść głęboką transformację. Jednocześnie wyniki gospodarcze wielu regionów Europy – szczególnie w Polsce – są nadal zależne od wykorzystania paliw kopalnych. Wydobycie paliw kopalnych i ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej oraz w energochłonnych gałęziach przemysłu w Europie jest geograficznie nierównomiernie rozmieszczone i skoncentrowane w stosunkowo niewielu regionach.

Prof. dr Manfred Fischedick, dyrektor naukowy Instytutu Wuppertal, podkreśla strategiczne znaczenie projektu. – Widzimy silny opór wobec ambitnej polityki klimatycznej i energetycznej w wielu regionach o dużym zużyciu węgla. Opór ten jest często oparty na obawie przed pozostawieniem regionu samego ze swoimi problemami. Projekt CINTRAN pomoże lepiej zrozumieć, w jaki sposób transformacja dotyka te regiony i jak można zminimalizować trudności gospodarcze i społeczne. Przyczyni się to do lepszego zarządzania zmianami strukturalnymi i pomoże regionom odejść od zależności od paliw kopalnych – powiedział.

Zdaniem Lukasa Hermwille’a celem projektu jest potrzeba zrozumienia, co decyduje o sukcesach i porażkach regionów dotkniętych zmianami strukturalnymi wynikających z polityki klimatycznej – powiedział koordynator projektu w jednostce badawczej ds. Międzynarodowej polityki klimatycznej w Dziale polityki energetycznej, transportu i klimatu w Wuppertal Instytut i główny badacz projektu CINTRAN.

– Wartością dodaną projektu jest interdyscyplinarne podejście łączące różne perspektywy badawcze. Bez uwzględnienia złożonych powiązań między polityką energetyczną, trendami ekonomicznymi i zjawiskami społeczno-politycznymi, ale też starzeniem się ludności czy też wpływem kondycji gospodarczej na ruchy migracyjne, nie sposób w pełni zrozumieć wyzwań stojących przed regionami uzależnionymi od paliw kopalnych, a tym bardziej przygotować skuteczne strategie pozwalające na sprawiedliwą transformację – skomentował Aleksander Śniegocki, kierownik programu „Energia, Klimat i Środowisko” w WiseEuropa.

WiseEuropa/BiznesAlert.pl

PGNiG chce wykorzystać LNG do dekarbonizacji gospodarki polskiej