Nowe środki z Funduszy Norweskich mają przyspieszyć transformację energetyczną w regionach

7 lutego 2020, 13:30 Alert
Podpisano umowę dot. programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Funduszy Norweskich. Fot.: Ministerstwo Klimatu
Podpisano umowę dot. programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Funduszy Norweskich. Fot.: Ministerstwo Klimatu

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej została podpisana umowa o realizacji programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków w ramach Funduszy Norweskich i EOG. 140 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro to wkład krajowy.

Największy program wsparcia w Europie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ministerstwo klimatu uruchamia program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Jest to największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – powiedziała minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy. Jak zauważyła minister Jarosińska-Jedynak, długofalowy wpływ programu na środowisko będzie znaczący, ponieważ zrealizowany w całości powinien przełożyć się na ograniczenie emisji CO2 rzędu 600 tys. ton rocznie.

Ambasador Norwegii Olav Myklebust oceniał, że program to „unikalne narzędzie, pozwalające wspólnie działać wobec wielkich wyzwań”. Podkreślał, że celem programu jest lepszy stan środowiska i lepsza jakość życia w Polsce, ale także edukacja młodego pokolenia.

Kierunki wsparcia

W uroczystości udział wziął minister klimatu Michał Kurtyka, który powiedział, że podjęta została decyzja o wzmocnieniu rezultatów programu, poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostaną one przeznaczone na pożyczki dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”. – Przed nami bardzo ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dotyczących przyrody, energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – powiedział minister.

Dodał, że jego resort chce promować ideę współpracy dwustronnej z instytucjami oraz ułatwiać kontakty zainteresowanych stron. – Te działania są możliwe przy wsparciu, które otrzymujemy od instytucji partnerskich – podkreślił i zaakcentował, że to ważny dzień dla sygnatariuszy porozumienia oraz beneficjentów projektów środowiskowych. – Łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2 – to cele, które możemy osiągnąć dzięki Funduszom Norweskim.

Fundusze Norweskie

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców.

Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” wdrażać będzie Ministerstwo Klimatu we współpracy z NFOŚ oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska, Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii, Krajową Agencją ds. Energii Islandii.

Ministerstwo Klimatu planuje trzy nabory wniosków o dofinansowanie. W pierwszej, planowanej na II kwartał 2020 r., będzie można ubiegać się o wsparcie na ochronę gatunków i siedlisk, zabezpieczenie przed inwazyjnymi gatunkami obcymi, poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych, rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i na budowę miejskiej infrastruktury.

Drugi nabór skupiony będzie na działaniach edukacyjnych w obszarze łagodzenia i dostosowania się do zmian klimatu, będzie też można się ubiegać o dofinansowanie budowy lub modernizacji systemów grzewczych, eliminacji indywidualnych źródeł ciepła, budowę instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej.

W planowanym na III kwartał trzecim naborze o dofinansowanie będą mogły się starać projekty geotermalne, poprawiające efektywność istniejących małych elektrowni wodnych oraz z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego.

Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45 do 100 proc. O największe kwoty – od 1 do 7 mln euro – będą mogły się ubiegać projekty z obszaru kogeneracji przemysłowej i miejskich systemów ogrzewania.

Bartłomiej Sawicki/Polska Agencja Prasowa

Buzek: Polska powinna negocjować budżet na transformację i zmienić strategię energetyczną (ROZMOWA)