TAG: Fundusze Norweskie

– Norweski gaz jest ważny dla utrzymania stabilności energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie, która mogłaby […]
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej została podpisana umowa o realizacji programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, […]
– Nie można dopuścić do tego, że Polska i Węgry będą miały kontrolę polityczną nad pieniędzmi, które mają rozwijać […]
Nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej między beneficjentami polskimi i norweskimi, prowadzącej m.in. do zwiększenia świadomości w […]
(CIRE) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w ciągu pięciu lat uzyskała z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) dotacje w […]
– Zarówno Polska jak i Norwegia stoją przed wyzwaniami związanymi z redukcją emisji CO2, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności […]