font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna OZE Węgiel 18 listopada, 2014 godz. 11:00   

Piechociński: Polska i Norwegia mają wspólne wyzwania energetyczno-klimatyczne

Linie wysokiego napięcia

– Zarówno Polska jak i Norwegia stoją przed wyzwaniami związanymi z redukcją emisji CO2, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności gospodarek i stabilności cen energii – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas rozmowy z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Królestwa Norwegii Vidarem Helgesenem. Spotkanie odbyło się 18 listopada 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Polityka energetyczna i klimatyczna była także omawiana w kontekście potencjalnego wykorzystania funduszy norweskich i Europejskie Obszaru Gospodarczego dla wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Jak wyjaśnił wicepremier Piechociński Polska popiera rozsądne i długoterminowe działania. – Uważamy, iż polityka powinna uwzględniać zobowiązania redukcyjne zarówno państw członkowskich Unii, jak i krajów spoza UE. Jesteśmy gotowi zaakceptować propozycje oparte o mechanizmy rynkowe, które przyczynią się do realizacji celów środowiskowo-klimatycznych, nie wpływając negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność gospodarek poszczególnych państw– podkreślił.

Podczas spotkania przedyskutowano również norweską koncepcję wykorzystania Mechanizmów Finansowych Norweskiego i EOG na rzecz wschodniego sąsiedztwa UE.

Podczas wizyty delegacji Królestwa Norwegii w MG odbyły się także rozmowy wiceministra gospodarki Andrzeja Dychy i sekretarza stanu w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa Amunda Ringdala.  Przedstawiciele rządów obu krajów omówili perspektywy współpracy gospodarczej Polski i Norwegii. Nawiązali także do kwestii liberalizacji handlu produktami rybnymi i rolnymi pomiędzy Norwegią i UE.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki