Transparency Germany: Fundacja klimatyczna Nord Stream 2 zagraża wiarygodności organizacji obywatelskich

24 lutego 2021, 07:31 Energetyka

Pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency Germany oraz think tank Maecenata Foundation skrytykowały utworzenie przez rząd landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Stiftung Klimaschutz jako polityczne nadużycie dobrego imienia fundacji. Podmiot ten miał na celu ochronę Nord Stream 2 przed ewentualnymi sankcjami ze strony amerykańskiej. W odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl Transparency Germany wyjaśnia swoje stanowisko i przybliża szczegóły tej sprawy.

Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2
Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Transparency Germany o Stiftung Klimaschutz

Transparency Germany podkreśla, że fundacje powinny być politycznie niezależne i służyć celom charytatywnym. Głównym celem fundacji założonej w Schwerinie jest jednak działalność handlowa rosyjskiej spółki państwowej. – Ta konstrukcja igra z wiarygodnością wielu fundacji charytatywnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała Sonja Grolig, członkini zarządu Transparency Germany.

Istnieją poważne wątpliwości, czy fundacja rzeczywiście służy określonym celom, czyli ochronie środowiska i klimatu. Zamiast tego rozsądne wydaje się założenie, że rząd landu Meklemburgia-Pomorze Przednie stara się obejść amerykańskie sankcje wobec firm zaangażowanych w budowę przez fundację wysoce kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2. Państwowy koncern Gazprom uczestniczy w fundacji poprzez spółkę zależną Nord-Stream-2 AG kwotą 20 mln euro. W zamian rosyjski państwowy gigant ma otrzymać szerokie uprawnienia decyzyjne. Fundacja miałaby wykonać prace budowlane związane z dokończeniem rurociągu, dla którego nie udało się znaleźć prywatnych firm, które musiałyby obawiać się sankcji USA. Niezależnie od tego, na ile fundamentalne rozwiązanie rządu państwa ma być ocenione pod kątem polityki środowiskowej lub jest prawnie dopuszczalne, według Transparency Germany instytucja ta zagraża wiarygodności społeczeństwa obywatelskiego i jego wielu niezależnych fundacji i organizacji, które są faktycznie zaangażowane do wspólnych dobrych celów.

Ostrzeżenie z Niemiec: Fundacja do obrony Nord Stream 2 może się zemścić na ekologach

Zapytaliśmy Transparency Germany o to, w jaki konkretnie sposób Stiftung Klimaschutz miałoby chronić interesy spółki Nord Stream 2 AG. – Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie i rosyjski państwowy koncern Gazprom utworzyły fundację, której oficjalną misją jest wspieranie ochrony klimatu i środowiska. Jednak jego prawdziwym celem jest ochrona budowy Nord Stream 2 przed sankcjami USA. Do tej pory administracja USA nakładała sankcje tylko na prywatne firmy, które przyczyniły się do budowy Nord Stream 2. Zastępując prywatnych wykonawców, fundacja będzie miała tzw. Geschäftsbetrieb (działalność biznesowa – red.), która realizuje ważne części budowy w celu ukończenia rurociągu. Wreszcie właściciele fundacji spekulują, że administracja USA nie nałoży sankcji – a przynajmniej nie od razu – na fundację, której współwłasnością jest niemiecki kraj związkowy – podaje organizacja.

– Poniższe dwa aspekty wyraźnie wskazują, że prawdziwym – a właściwie jedynym istotnym – celem fundacji jest ochrona Nord Stream 2 przed sankcjami USA. Po pierwsze, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie już prowadzi fundację, której celem jest wspieranie ochrony środowiska i klimatu. W istocie landowy trybunał obrachunkowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego zwrócił uwagę, że utworzenie podwójnych struktur może przynieść dodatkowe koszty bez wymiernych korzyści. Po drugie, Gazprom przekazał 20 mln euro na rzecz fundacji, która stanowi ponad 90 procent kapitału funduszu. W zamian wydaje się, że Gazpromowi przyznano szerokie kompetencje, polegające na wyznaczeniu kierownika wykonawczego operacji biznesowych, który będzie bezpośrednio organizował i realizował prace budowlane w celu ukończenia rurociągu. Na koniec szerokie grono podmiotów, w tym organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, niezależny instytut badawczy Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, a także Europejski Bank Inwestycyjny podkreślają, że ​​gazociąg Nord Stream 2 przeciwdziała ochronie klimatu, a nie ją promuje – podaje organizacja w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl.

Fundacja klimatyczna do ochrony Nord Stream 2 w ogniu krytyki w Niemczech

Zapytaliśmy ponadto o kwestię wiarygodności Stiftung Klimaschutz. – Niedawno utworzona fundacja Stiftung Klimaschutz jest poważnym zagrożeniem dla zbiorowej reputacji sektorów społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja i jej inicjatorzy nadużywają ochrony klimatu jako przebrania dla zabezpieczenia określonych interesów gospodarczych i politycznych związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd co do prawdziwego celu fundacji jest wysoce problematyczne, w szczególności jeśli ma ona przyczyniać się do realizacji celu publicznego, takiego jak ochrona klimatu lub środowiska. To nieuczciwe i niegodne zaufania zachowanie zagraża również zbiorowej reputacji sektorów społeczeństwa obywatelskiego. W rezultacie wiele fundacji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które naprawdę promują cele publiczne, może spotkać się z błędnymi przekonaniami co do ich intencji i zaufania. To dodatkowo skomplikuje cenną pracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy sektor musi odzyskać siły po trwającej pandemii koronawirusa – argumentuje Transparency Germany.

Opracował Michał Perzyński

Perzyński: Kim jest Manuela Schwesig i czy zatonie wraz z Nord Stream 2?