Trojanowska: Efektywność energetyczna jednym z głównych priorytetów

18 października 2013, 09:13 Atom

– Poprawa efektywności energetycznej, która pozwoli ograniczać wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest w obecnej polityce energetycznej Polski jednym z głównych priorytetów – powiedziała Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki, podczas I Polsko-Niemieckiej konferencji na temat efektywności energetycznej. Spotkanie odbyło się 16 października 2013 r. w MG.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że w Ministerstwie Gospodarki trwają obecnie prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski z horyzontem do roku 2050.- Chciałabym zapewnić, że rząd nadal będzie traktował cel efektywności energetycznej w sposób priorytetowy, co znajdzie również przełożenie na zapisy w nowelizowanym dokumencie – dodała.

Podkreśliła także, że rząd będzie wspierał przedsięwzięcia energooszczędne oraz działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Z kolei Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger von Fritsch podkreślił znaczenie polsko—niemieckiej współpracy m.in. w wypełnianiu naszych wspólnych celów unijnych. – Mamy różne podejście do realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE, ale jednak wspólny cel do osiągnięcia – powiedział.

I Polsko-Niemiecka konferencja poświęcona efektywności energetycznej odbyła się w ramach dwustronnej współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Republiki Federalnej Niemiec. Została zorganizowana przy współudziale Berlińskiej Agencji Energetycznej. Celem konferencji było zintensyfikowanie wymiany doświadczeń w zakresie realizacji usług energetycznych, które są jednym z instrumentów przyczyniających się do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

CIRE