Będzie specjalna uchwała Rady Ministrów o budowie portów morskich

24 sierpnia 2020, 16:45 Alert
Gryglas
Fot. Bartłomiej Sawicki

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas zapowiedział przyjęcie przez rząd uchwały Rady Ministrów dotyczącej rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która ma być nakierowana już na intencje samego rządu dotyczącej budowy morskiego portu instalacyjnego w Gdyni. Dodał, że ustawa trafiła już na posiedzenie komitetu stałego.

Konsensus został osiągnięty

Zbigniew Gryglas podkreślił, że taka uchwała będzie wiążąca dla organów administracji. Wywołuje ona skutki prawne wewnątrz rządu. Wyjaśnił, że jej celem jest przełamanie problemu tzw. polski resortowej. – Chcemy w ten sposób skrócić dyskusje dotyczące miejsca, w którym ma powstać morski port instalacyjny. Dotychczas były w tym względzie różnice zdań w rządzie. Osiągnęliśmy jednak konsensus i decyzją premiera zostanie ostatecznie przesądzone, w którym miejscu powstanie port instalacyjny na rzecz budowy morskiej energetyki wiatrowej – powiedział.

Dodał, że koszt budowy, w tym pozyskania terenu od budowę portu instalacyjnego, to kwota rzędu 500 mln zł. Pytany o to, kto będzie inwestorem powiedział, że nie obejdzie się bez środków budżetowych. Zaznaczył, że port Gdynia wydaje się naturalnym inwestorem. Wskazał, że tę inwestycję trzeba zrealizować jak najszybciej, ponieważ w 2023/2024 roku firmy realizujące morskie farmy wiatrowe będą już budować farmy.

Bartłomiej Sawicki

PGE chce rozwijać kolejne projekty offshore