Druga uchwała o porcie instalacyjnym offshore czeka na decyzję rządu

28 lipca 2021, 07:15 Alert

Ministerstwo infrastruktury opublikowało założenia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, który ma powstać w Gdyni. Długo oczekiwany projekt ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Środki na budowę terminala instalacyjnego oraz portów serwisowych w innych lokalizacjach mają wynieść 437 mln euro. Kwota nie została ujęta w założeniach tej uchwały, jednak jej wielkość wiemy z wysłanego już do Komisji Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy. To już drugi projekt takiej uchwały. W marcu tożsamy przygotowało ministerstwo klimatu i środowiska.

Port Nordhavn. Kopenhaga. Fot. BiznesAlert.pl

Projekt uchwały ministerstwa infrastruktury

W założeniach do projektu uchwały czytamy, że warunkiem zapewnienia skutecznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym osiągnięcia celów „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”, pozostaje stworzenie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych, terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Ma to pomóc zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz zaktywizować procesy rozwoju gospodarki narodowej. Ministerstwo infrastruktury, które jest autorem projektu, przyznaje, że aktualnie w polskich portach morskich brakuje infrastruktury, niezbędnej do obsługi instalacyjnej i serwisowej morskich farm wiatrowych, z związku z czym nie jest możliwe osiągnięcie celów oraz wygenerowanie efektów, o których mowa wyżej. – Sposobem rozwiązania przedmiotowej sytuacji problemowej jest przyjęcie przez rząd RP stosownej uchwały w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, która m.in. stanowić będzie o przygotowaniu w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego dla sektora offshore w Polsce, wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia związanych z tym kosztów – czytamy w projekcie.

– Przedmiotowy projekt uchwały RM zakłada przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych, a więc terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. – W wyniku realizacji postanowień uchwały RM stworzona zostanie w Porcie Gdynia wymagana dla obsługi morskich farm wiatrowych infrastruktura, a związany z jej aktualnym brakiem problem – zostanie rozwiązany – czytamy w projekcie uchwały.

Przy wyborze lokalizacji terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych wzięte zostały pod uwagę m.in. warunki techniczne polskich portów morskich oraz ich położenie, które ma znaczenie z punktu widzenia ekonomicznej efektywności procesów inwestycyjnych w instalacje morskich farm wiatrowych na Bałtyku. – W aktualnych uwarunkowaniach, zważywszy m.in. na wymienione wyżej czynniki, wybór Portu Gdynia jest optymalny. Spośród portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które realnie brane były pod uwagę do pełnienia funkcji portu instalacyjnego offshore – czytamy w uzasadnieniu. Resort infrastruktury podkreśla, że  Port Gdynia zlokalizowany jest najbliżej przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju tzw. projektu polskiego offshore, a jego walory dodatkowo podkreśla fakt, że już obecnie jest on wykorzystywany do przeładunków wielu elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych. – Według przyjętych założeń, ma być to obiekt o charakterze stricte instalacyjnym dla morskich farm wiatrowych – czytamy. Oznacza to, że w uchwała wykluczy możliwość dostosowania np. terminalu kontenerowego na potrzeby przeładunku offshore. Taką ewentualność jeszcze niedawno rozważano jako najszybszą, ale tymczasową i komplikującą przeładunek samych kontenerów.  Uchwała ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku.

Co z projektem ministerstwa klimatu i środowiska?

Warto przypomnieć, że podobną uchwałę, wyznaczającą także port Gdynia jako port instalacyjny morskich farm wiatrową przygotowało jeszcze w marcu ministerstwo klimatu i środowiska. Wówczas w uzasadnieniu można było przeczytać, że port instalacyjny powstanie w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w 2024 roku, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów morskich farm wiatrowych. Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty miał zostać – zgodnie z wcześniejszym projektem uchwały – przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu. Która uchwała zostanie przyjęta? w rubryce „Informacja o rezygnacji z prac nad projektem” nie ma żadnych informacji, i można domniemywać, że formalnie nadal czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Uchwała autorstwa ministerstwa klimatu i środowiska miała zostać przyjęta w pierwszym kwartale tego roku.

Bartłomiej Sawicki

W Gdyni powstanie port na potrzeby offshore. Jego koszt wyniesie 437 mln euro