Ukraina domaga się uruchomienia dużego rewersu ze Słowacji

2 grudnia 2015, 13:16 Alert
Ukraine gas pipelines

(Rbc.ua/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

Jak poinformował portal Rbc.ua ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroszem Szefczoviczem.

Klimkin zwrócił uwagę na konieczność dalszego zwiększenia rewersowych dostaw gazu na Ukrainę z terytoriów państw członkowskich Unii Europejskiej i wezwał Brukselę do przyjęcia odpowiednich środków w celu jak najszybszego otwarcia tzw. dużego rewersu ze Słowacji. Poinformowało w swoim oświadczeniu ukraiński resort spraw zagranicznych.

Chodzi o gazociąg Wielkie Kapuszany-Użhorod, którego przepustowość w wysokości do 30 mld m3 rocznie w kierunku wschodnim jest istotnie większa od używanego już do dostaw nad Dniepr połączenia Wojany-Użhorod zwanego małym rewersem (do 10 mld m3 rocznie).

Ponadto Klimkin wezwał do aktywnego przeciwstawienia się realizacji politycznie motywowanych projektów rosyjskich takich jak Nord Stream 2, który nie jest zgodny z interesami zarówno Kijowa jak i Unii Europejskiej.

– Strony omówiły stan wypełnienia porozumień osiągniętych w wyniku konsultacji w formacie Ukraina-Unia Europejska-Rosja w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę w okresie zimowym 2015-2016. Strona ukraińska poinformowała o realizacji reformy rynku gazu zgodnie z przepisami prawa energetycznego UE – czytamy w oświadczeniu.

Poinformowano, że szczególną uwagę przywiązano do kwestii przyciągnięcia inwestycji UE w modernizację ukraińskiego systemu przesyłu gazu co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy oraz Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, że 25 listopada Gazprom poinformował, iż wstrzymuje dostawy błękitnego paliwa nad Dniepr. W tym kontekście fakt ten nie oznacza, że Ukraina jest pozbawiona tego surowca. Może skorzystać z własnego wydobycia, zapasów i dostaw (droższych, ale nadal dostępnych) z kierunku zachodniego.

Część połączeń gazowych pozostaje niewykorzystana, jak duży rewers słowacki, który pozwoliłby znacznie zwiększyć dostawy przez ten kraj na Ukrainę. Jest on ograniczony umową Gazprom-Eustream. Rosjanie nie chcą przekazać kodów dostawcy, które są niezbędne do zarządzania dostawami surowca przy użyciu rewersu wirtualnego. Ukraińcy grożą, że zaskarżą sprawę do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, gdzie trwa już spór o wzajemne roszczenia między Gazpromem a Naftogazem.

Mimo problemów, Ukraińcy inwestują w modernizację sieci gazociągowej, w celu ustabilizowania tranzytu. W listopadzie Ukrtransgaz zakończył budowę nowego odcinka gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, czyli głównej nitki tranzytowej z Rosji do Unii Europejskiej.

Ponadto podczas wspomnianego spotkania Klimkin stwierdził, że sankcje przeciwko Rosji powinny zostać przedłużone do czasu wypełnienia przez Moskwę zobowiązań wynikający z porozumień mińskich. Według niego środki