Ukraina podpisała z UE memorandum dotyczące rynku gazowego

13 lipca 2015, 07:25 Alert

(Deutsche Welle/Piotr Stępiński)

Ukraiński system przesyłowy gazu w 2014 roku.

Jak poinformowało w piątek (10.07) internetowe wydanie Deutsche Welle powołując się na dokument Komisji Europejskiej na spotkaniu w chorwackim Dubrowniku 15 państw Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Energetycznej z Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy, w tym także Ukraina, podpisały memorandum w sprawie zintegrowanego rynku gazu.

– Sygnatariusze zgodzili się razem współpracować aby przyspieszyć budowę brakujących ogniw gazowej infrastruktury oraz dla rozwiązania pozostałych kwestii technicznych i prawnych, które utrudniają bezpieczeństwo dostaw i dla rozwoju w pełni zintegrowanego a także konkurencyjnego rynku energetycznego w regionie – napisano o oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Ponadto zauważono, że prace będą koncentrowały się nie tylko na budowie nowych gazociągów ale także na efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury np. dla zapewnienia możliwości dostaw rewersowych.

Wśród głównych priorytetów wskazano, w szczególności, takie projekty jak Gazociąg Transadriatycki (TAP), terminal LNG w Chorwacji oraz pozostałe, które pomogą zdywersyfikować źródła dostaw.

Pod wspomnianym memorandum oraz planem działania podpisali się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz, komisarz ds. zmian klimatycznych oraz energetyki Miguel Arias Canete a także ministrowie energetyki z 15 europejskich państw w tym z Ukrainy, Austrii, Grecji, Węgier, Włoch, Rumunii oraz Słowacji.

Jak zaznaczył Szefczovicz poprawa infrastruktury poprzez rzeczywiste projekty ma kluczowe znaczenie m.in. dla wzmocnienia stabilności regionu przed spadkiem dostaw. Z koeli Canete nazwał regionalną współpracę ,,kamieniem węgielnym” dla ściślejszej integracji rynków energetycznych mającej na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii oraz dla zapewnienia ich dostępnych cen dla odbiorców w regionie.