Ukraina popiera polski pomysł ucywilizowania umów gazowych

30 września 2015, 13:20 Alert

(Interfax/Wojciech Jakóbik)

Agencja Interfax informuje, że Ukraina zaproponowała Unii Europejskiej stworzenie standardowego wzoru długoterminowego kontraktu na dostawy gazu z jedną formułą cenową.

– Takie rozwiązanie wzmocniłoby tylko bezpieczeństwo energetyczne Europy, ponieważ co do zasad podstawą wszystkich ostatnich sporów gazowych był brak jednego podejścia do procesu tworzenia ceny i politycznej interpretacji tego procesu przez tradycyjnych dostawców gazociągowych – napisał Mychajło Bno-Airiian z ministerstwa energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy zajmujący się tam integracją z europejskim rynkiem.

Jego zdaniem takie rozwiązanie jest aktywnie omawiane przez ekspertów. Pomysł pojawił się po raz pierwszy w propozycji Unii Energetycznej. Dzięki niemu umowy gazowe miałyby zostać pozbawione pierwiastka politycznego, a rynek gazu w Europie zostałby upłynniony.

Ukraina integruje się z unijnym rynkiem gazu i energii elektrycznej poprzez wdrażanie prawa trzeciego pakietu energetycznego i współpracę w ramach Wspólnoty Energetycznej, czyli zagranicznego wymiaru unijnej polityki w tym sektorze.

Pomysłodawcą ustandaryzowanej umowy gazowej była Polska, która chciała stworzenia zestawu obowiązkowych i zakazanych klauzul w tego rodzaju kontraktach. Pomysł jest forsowany w ramach dyskusji na temat stworzenia Unii Energetycznej. Samo hasło również wprowadzili do obiegu Polacy.

Więcej: Kontraktami w infrastrukturę. Co zapisano w polsko-rosyjskiej umowie gazowej?