Jest umowa Gaz-Systemu z Niemcami w sprawie dostaw przez rewers na Jamale

3 października 2016, 15:42 Alert
Gazociąg Jamalski
Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Obecnie obowiązująca zasada alokacji w punkcie połączenia międzysystemowego Mallnow w kierunku przepływu z Polski do Niemiec oparta na mechanizmie tzw. „ZUP domykającego” przestanie obowiązywać z dniem 1 listopada 2016 od godz. 06:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Od tego dnia każdego użytkownika sieci w punkcie Mallnow obowiązywać będzie zasada „alokacji według nominacji”. Jest to możliwe dzięki umowie zawartej pomiędzy polskim i niemieckim operatorem systemu przesyłowego, spółkami GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE, dotyczącej wprowadzenia konta operatorskiego (OBA) dla obydwu kierunków przepływu gazu w punkcie połączenia międzysystemowego Mallnow.

Zastosowanie konta operatorskiego jest przewidziane w art. 9 punkt 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia kodeksu sieci dotyczącego zasad interoperacyjności i wymiany danych (NC INT). Umożliwia to spółkom GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE zastosowanie zasady „alokacji według nominacji” dla każdego użytkownika sieci w punkcie Mallnow, ponieważ różnica pomiędzy zmierzoną ilością gazu przepływającego przez punkt Mallnow, a ilościami uzgodnionymi (nominowanymi przez użytkowników sieci i potwierdzonymi przez sąsiedniego operatora systemu przesyłowego) dla obu kierunków w punkcie Mallnow może być monitorowana i rozliczana pomiędzy operatorami w późniejszym terminie.

Polska obawiała się, że w sytuacji kryzysowej zgodnie z instrukcjami niemieckiego operatora Gascade, dostawy gazu do Polski z kierunku zachodniego mogą być uniemożliwione. Instrukcja wewnętrzna obliguje spółki do zabezpieczenia dostaw przede wszystkim dla krajowego systemu w tym do magazynów gazu. W tym konkretnym przypadku do magazynów gazu Katharina w Peissen (Saksonia).

Jakóbik: Powrót Katarzyny Wielkiej. Polski plan dywersyfikacji dostaw gazu jest zagrożony

 

Gaz-System