Unia da miliardy na rozwój infrastruktury. Polskie koleje zyskają najwięcej

22 listopada 2016, 12:30 Alert

Komisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF). – Podpisanie umów ze strony UE oznacza, że te środki są już pewne – podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane przez pięć podmiotów – PKP PLK , Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz spółkę CARGOTOR. Większość z nich zostanie zakończona w 2020 roku. Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich 16 projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł).
Największa pula wsparcia przypadła PKP PLK. Kolejowa spółka zrealizuje 10 inwestycji, na które otrzyma ponad 1,6 mld euro. – Tym samym PLK jest nie tylko największym beneficjentem CEF w Polsce, ale również w całej UE – powiedział wiceminister Słowik.

Środki na te 16 inwestycji pochodzą z drugiego naboru CEF, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku. Do lutego 2017 r. trwa trzeci nabór. – Do rozdysponowania dla naszego kraju pozostało 300 mln z puli 4,14 mld euro. Polscy zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej przygotowują kolejne wnioski. Nie ulega wątpliwości, że ich wartość kilkukrotnie przekroczy dostępne środki. Składamy je jednak, bo chcemy dać sygnał Komisji Europejskiej, że mamy gotowe projekty. Walczymy też o dodatkowe fundusze, których pozyskanie jest możliwe, jeśli inne kraje nie wykorzystają swoich kopert. Będziemy aplikować również o środki z puli ogólnej przeznaczonej dla wszystkich krajów UE. W tej chwili mamy już ponad takich 30 propozycji – zapowiedział wiceminister.
Polska wykorzystała już 93 proc. z dedykowanej nam puli CEF. W ramach pierwszego i drugiego konkursu polskim projektom przyznano ponad 16 mld zł unijnego wsparcia. Łączna całkowita wartość inwestycji dotyczących transportu kolejowego, drogowego, morskiego oraz bezpieczeństwa lotniczego to prawie 22 mld zł.

W drugim naborze wsparcie CEF otrzymały:

INWESTYCJE PKP PLK S.A.

  1.  Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków (wsparcie UE: 410 mln euro),
  2.  Prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok (wsparcie UE 303 mln euro),
  3.  Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej (wsparcie UE: 320 mln euro),
  4.  Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola (wsparcie UE: 73 mln euro),
  5. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk (wsparcie UE: 116 mln euro),
  6.  Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol (wsparcie UE 110 mln euro),
  7.  Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec (19 mln euro),
  8. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni (wsparcie UE: 162 mln euro),
  9.  Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, wraz z zabudową ERTMS na odc. do Zawiercia (wsparcie UE: 7,6 mln euro),
  10. Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu (122 mln euro);

INWESTYCJA GDDKiA

11. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (wsparcie UE: 123 mln euro);

INWESTYCJE ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

12. Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku (wsparcie UE: 94 mln euro),
13. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku (wsparcie UE: 24 mln euro),
14. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie      infrastruktury drogowo-kolejowej (wsparcie UE: 0,5 mln euro, projekt realizowany z Miastem Gdańsk).

INWESTYCJA PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)

15. SESAR Deployment Programme implementation 2015 – Cluster 3 (wsparcie UE: 3 mln euro);
INWESTYCJA CARGOTOR SP. Z O.O.
16. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne (wsparcie UE 3,2 mln euro).

Ministerstwo Rozwoju/Centrum Unijnych Projektów Transportowych