Unia Europejska potępiła hakerów zaangażowanych w wojnę na Ukrainie

20 lipca 2022, 14:45 Alert

Unia Europejska opublikowała deklarację, w której potępiła wszelkie szkodliwe operacje w cyberprzestrzeni i ataki prorosyjskich grup hakerskich w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Hacker attack
fot. Pixabay/CC

Unia Europejska opublikowała w imieniu 27 państw członkowskich deklarację potępiającą działania hakerów oraz grup hakerskich prowadzących szkodliwe operacje w cyberprzestrzeni w kontekście rosyjskiej agresji w Ukrainie – informuje ministerstwo spraw zagranicznych (MSZ).

Ministerstwo podaje, że jeden z dotychczasowych ataków, przeprowadzony 24 lutego 2022 roku na godzinę przed agresją zbrojną, miał bezpośredni, negatywny wpływ na część państw europejskich. Atak ten został potępiony przez Unię Europejską, a także szereg państw, w tym przez Polskę oraz m.in. naszych sojuszników z NATO: USA, Wielką Brytanię i Kanadę.

W ostatnich tygodniach MSZ zaobserwowało serię cyberataków typu DDoS (powodujących niedostępność usług) przeciwko wielu państwom Unii Europejskiej oraz naszym partnerom. Za przeprowadzenie tych ataków odpowiedzialność wzięli na siebie prorosyjscy hakerzy, którzy w ten sposób nie tylko wspierają wysiłki militarne Rosji, lecz także uderzają w państwa, które w najszerszym zakresie udzielają pomocy broniącej się Ukrainie – w tym w Polskę.

Działania te stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Dlatego też Unia Europejska wzywa państwa, z terytoriów których prowadzone są szkodliwe działania w cyberprzestrzeni, do podjęcia działań mających na celu pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności – czytamy w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych.

Ministerstwo spraw zagranicznych/Jędrzej Stachura

Raport Disinfo Digest: Jak działa rosyjska dezinformacja w aplikacji Telegram