UOKiK wyraził zgodę na nabycie stacji paliw spółki Tomsol przez BP Europa

6 czerwca 2019, 14:30 Alert
BP

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol; chodzi o stacje paliw – poinformował w czwartek urząd. Jak dodano, w tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, jednak szczegółowa analiza wykluczyła takie zagrożenie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał w komunikacie, że transakcja została zgłoszona do urzędu pod koniec stycznia 2019 r. Jej uczestnicy prowadzą hurtową i detaliczną sprzedaż paliw, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych. „W wyniku koncentracji BP Europa ma nabyć stacje paliw należące do Tomsol” – czytamy.

Jak poinformowano, w trakcie postępowania UOKiK uznał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Koszalina. Swoje stacje w bliskiej odległości posiadają na tym terenie obie spółki, dlatego w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku.

„Analiza skutków koncentracji wykazała jednak, że transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji. Z badania rynku wynika, że łączne udziały BP Europa i Tomsol w Koszalinie nie przekroczą progu, z którym ustawa antymonopolowa wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Ponadto, uczestnicy koncentracji spotykają się na tym rynku z silną konkurencją innych przedsiębiorców, którzy będą stanowić skuteczną przeciwwagę dla połączonego potencjału obu spółek” – czytamy.

Urząd przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Polska Agencja Prasowa