URE: Tegoroczne aukcje OZE nie napawają optymizmem

21 listopada 2018, 16:15 Energetyka
Farmy wiatrowe na Podkarpaciu. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński
Farmy wiatrowe na Podkarpaciu. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada br. zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

– Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej, czego dowodem jest średnia cena jaką zaoferowały duże lądowe instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i winna stanowić istotny składnik polskiego „mixu energetycznego” – podkreśla Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Aukcje dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki 

W dniu 5 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/6/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję to 31. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh.W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Aukcje dla biogazu 

W dniu 6 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/7/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Liczba ofert, które wygrały aukcję to 1.  Cena wygranej oferty wyniosła poniżej 400 zł/MWh. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji „AZ/7/2018” sprzedano powyżej 972,000 GWh energii elektrycznej o wartości powyżej 388,000 mln zł.

W dniu 14 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/11/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Liczba ofert, które wygrały aukcję to 29.

Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh.W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców.

Kolejna aukcja bez rozstrzygnięcia 

W dniu 7 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/8/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W dniu 13 listopada br. odbyła się aukcja oznaczona jako „AZ/10/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.

Aukcja ta nie została rozstrzygnięta z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

URE: aukcje nie napawają optymizmem 

– Wyniki tegorocznych aukcji nie napawają jednak optymizmem, jeżeli chodzi o wykonanie wspólnotowych zobowiązań Polski w zakresie osiągnięcia łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15%, w roku 2020. Analiza sumarycznych wyników aukcji z lat 2016-2018 pozwala na sformułowanie graniczącej z pewnością tezy, w świetle której Polska nie wykona tego obowiązku na poziomie 19,13% w sektorze elektroenergetycznym, określonym w Krajowym Planie Działań w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych – czytamy w podsumowaniu aukcji URE.

Urząd Regulacji Energetyki