URE: Średnia cena energii elektrycznej po pierwszym kwartale była niższa niż przed rokiem

29 czerwca 2021, 09:15 Alert
Średnie ceny energii fot. URE
Średnie ceny energii fot. URE

W pierwszym kwartale 2021 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym była o 7 złotych niższa niż w tym samym okresie 2020 roku. Średnia cena za I kwartał 2021 r. wyniosła 243,71 zł/MWh – wynika z raportu URE.

Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).

Średnie ceny energii fot. URE

URE/Mariusz Marszałkowski