USA i Izrael wspólnie zainwestują w zielone technologie

6 grudnia 2018, 11:15 Alert
oze wiatraki
fot. Pixabay

Inwestycja ma być warta 12 milionów dolarów i będzie rozwijać energetykę słoneczną. W planach są również projekty dotyczące magazynowania energii i stworzenie mikrosieci energetycznej w Izraelu.

Amerykański Departament Energii oraz izraelski resort energii współpracują za pośrednictwem utworzonej 9 lat temu, specjalnej fundacji BIRD Energy (ang. Binational Industrial Research and Development) za pośrednictwem, której razem realizują inwestycje energetyczne.

Zadaniem BIRD Energy jest stymulowanie rozwoju poprzez strategiczne partnerstwo pomiędzy podmiotami z USA i Izraela. Fundacja skoncentruje się na inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz w przemysł specjalizujący się w „czystej” energetyce oraz efektywności energetycznej. BIRD Energy poinformowało, że dwa resorty energii wybrały już siedem projektów, które otrzymają łączne wsparcie finansowe o wysokości około 6 milionów dolarów. Dla porównania od 2009 roku, czyli pierwszego roku funkcjonowania fundacji BIRD, sfinansowano łącznie 43 projekty, na które przeznaczono 34 miliony dolarów.

Te, które zakwalifikują się by otrzymać wsparcie finansowe, powinny obejmować współpracę dwóch firm lub danego podmiotu z instytucją badawczą. Wymaga się, by każdy pochodził z innego kraju. Powinny być one innowacyjne i oferować potencjalne korzyści obydwu państwom. Właściciele wybranych projektów muszą pokryć co najmniej połowę kosztów przedsięwzięcia oraz spłatę ratalną dofinansowania, jeśli okazałyby się one komercyjnym sukcesem.

– Departament Energii USA nadal silnie wspiera wspólne badania, przeprowadzane wraz z Izraelem w ramach programu energetycznego BIRD – powiedział amerykański sekretarz energii, Rick Perry. Z kolei izraelski minister energii dr Yuval Steinberg podkreślił, że Izraelczycy czują się zaszczyceni z okazji 10 rocznicy istnienia bilateralnego porozumienia. – Program Bird Energy to bez wątpienia historia sukcesu współpracy opartej na strategicznej wizji dwóch gospodarek – powiedział.

Energy Storage News/Patrycja Rapacka