Ustawa o cenach energii okiem prawników

16 stycznia 2019, 10:00 Energetyka
linie energia elektryczna
Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

Zgodnie z ustawą obniżającą akcyzę oraz opłatę przejściową cen energii przyjętą w grudniu 2018 r., przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej mają obowiązek obniżenia taryfy lub uwzględnienia w cenniku energii elektrycznej cen i stawek opłat obowiązujących w roku 2018 – niuanse przyjętej pod koniec roku tzw. ustawy prądowej mającej na celu zatrzymanie wzrostu cen energii w 2019 roku wyjaśniają Wojciech Wrochna, LL.M., Counsel, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych w Kochański i Partnerzy oraz Dr Jacek Kozikowski, LL.M. Starszy Prawnik, w praktyce Energetyki w Kochański i Partnerzy.

Do czego i kogo zobowiązuje ustawa?

– W przypadku przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej zmniejszono ceny i opłaty do wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r, uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej. Ceny i stawki opłaty za obrót energią elektryczną określono natomiast na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r.- podają prawnicy.

Przedsiębiorstwo energetyczne, którego ceny i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowej ustawy musi wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z wnioskiem o zmianę taryfy lub uwzględnienie wysokości nowych wartości w cenniku energii elektrycznej ceny i stawkach opłat.-  Przedsiębiorstwo energetyczne musi uwzględniać nowe ceny i stawki opłat w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r., a zatem wszelkie umowy zawarte pomiędzy takimi przedsiębiorstwami a innymi podmiotami (zarówno prywatnymi jak i publicznymi, w tym samorządami) powinny zostać w tym zakresie zmienione – podkreślają prawnicy z kancelarii Kochański i Partnerzy.

– Nowa ustawa przewidziała bowiem ochronę dla podmiotów, które zawarły umowy na zakup energii elektrycznej lub umowy kompleksowe z dostawcą energii elektrycznej przed wejściem w życie nowej ustawy. Zgodnie z tą nową regulacją przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do zmiany warunków umów, które zawierały po dniu 30 czerwca 2018 r. – podkreślają prawnicy.

Czas do 1 kwietnia 2019 roku

Dotyczy to umów na sprzedaż energii lub umów kompleksowych po cenach lub stawkach opłaty wyższych niż wynikające z dotychczas obowiązującej ustawy, a także jeżeli takie umowy zawierane były po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej. Zmiana ta dokonana musi zostać do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. – Polega ona na zmianie ceny energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej ustalonym na podstawie nowych przepisów. Ponieważ obowiązki ustawowe w zakresie dostosowania umów o sprzedaż energii elektrycznej lub umów kompleksowych nałożone zostały na przedsiębiorstwa energetyczne, należy się spodziewać, ze inicjatorem wszelkich zmian umowy z samorządem będą właśnie przedsiębiorstwa energetyczne – zaznaczają eksperci w komentarzu dla portalu BiznesAlert.pl.