font_preload
PL / EN
Alert PAP 27 listopada, 2018 godz. 17:45   
REDAKCJA

Rząd przyjął projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

elektrociepłownia_Gorzow

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przedłożony przez ministra energii – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Cel ustawy

Rozwiązania zawarte w projekcie – jak podano – mają poprawić jakość powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach).W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) „efektywnym ekonomicznie” systemem, który ma wspierać budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji.

Jak podano w komunikacie, system ten ma być oparty w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej.Wsparcie ma być udzielane na 15 lat.

Podział na cztery kategorie

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ma odbywać się w czterech kategoriach.Pierwsza z kategorii obejmuje istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW oraz małe jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW (w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej).

Druga kategoria dotyczy nowych i „znacznie” zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW (w ramach aukcji).

Trzecia kategoria ma objąć nowe i „znacznie” modernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW (w ramach naboru).

Ostatnia z kategorii dotyczyć ma istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW (w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej).Jak podano, wspierane ma być wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej.

Warunki uzyskania wparcia

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną – wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną – ma być wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej.

„W przypadku jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70 proc. wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym” – podano w komunikacie.

„Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW)” – dodano.

Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada osiągnięcie dwukrotnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do 2030 roku w odniesieniu do poziomu z 2006 roku.

Polska Agencja Prasowa

Dąbrowski: Ustawa o kogeneracji wesprze zmniejszanie udziału węgla (ROZMOWA)