Ustawa o OZE w Senacie. MG wnosi wniosek o odrzucenie poprawki prosumenckiej

30 stycznia 2015, 10:04 Alert

(Gramwzielone/CIRE)

Podczas wczorajszego posiedzenia senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zgłosił poprawkę mającą na celu odrzucenie przez Senat przyjętej wcześniej przez Sejm tzw. poprawki prosumenckiej. 

Podczas procedowania projektu ustawy o OZE przez senackie komisje gospodarki i środowiska Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, zgłosił serię poprawek do projektu ustawy o OZE przyjętego 16 stycznia przez Sejm.

Wśród poprawek zgłoszonych dzisiaj przez resort gospodarki znalazła się poprawka mająca na celu wykreślenie z przyjętej wcześniej przez Sejm ustawy o OZE ustępów 10-13, 15-18 oraz 20 z artykułu 41 dotyczących tzw. poprawki Bramory, czyli wprowadzenia taryf gwarantowanych dla producentów energii w domowych instalacjach OZE.

Poprawka prosumencka wraz z całą ustawą o OZE będzie głosowana w Senacie w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Jeśli senatorowie odrzucą proponowane w niej większe wsparcie dla rozwoju energetyki obywatelskiej, wówczas poprawka zgłoszona przez posła PSL Artura Bramorę będzie ponownie głosowana w Sejmie, gdzie musi uzyskać bezwzględną większość.