font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 8 lutego, 2018 godz. 6:00   
KOMENTUJE: Bartłomiej Sawicki

Nowelizacja wpuści związkowców do rad nadzorczych spółek energetycznych (RELACJA)

Sejm 29 stycznia

Posłowie partii rządzącej chcą obniżyć wymagania dla przedstawicieli pracowników w radach spółek. Opozycja jest przeciwko.

Związki do rad nadzorczych

Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości proponują zmiany  w wyborze pracowników do rady nadzorczej. Zniesiona ma być część dotychczasowych wymagań. Projektem zajmowała się sejmowa komisja ds. energii skarbu państwa. Opozycja jest przeciwna zmianom.

W Sejmie podczas obrad sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa miało pierwotnie odbyć się rozpatrzenie informacji na temat strategii rozwoju polskich spółek paliwowych PKN Orlen i Grupy Lotos na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Informacje miał przedstawić minister energii, Krzysztof Tchórzewski. Jednak dzień przed wydarzeniem zmieniono porządek obrad.

Tematem obrad komisji stało się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Projekt przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów.

W myśl poselskiej nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej spółki lub grupy kapitałowej, nie będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek, wykształcenia wyższego.

Spór o kompetencje

Poseł Platformy Tadeusz Aziewicz powiedział, że nie ma powodu, aby obniżać kryterium kompetencji członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa – bo jego zdaniem tego dotyczy nowelizacja.

Minister Tchórzewski powiedział, że „przedstawiciele związków zawodowych w spółkach poprosili mnie o poparcie o tego poselskiego projektu ustawy”. – Rzecz polega na tym, że pracownicy w wyniku komercjalizacji części przedsiębiorstw zostali członkami rad nadzorczych. Spółki z udziałem skarbu państwa, jak Polska Grupa Energetyczna, nie mają takich przedstawicieli. Przedstawiciele związków pracowniczych przedstawiali argumenty, że strona społeczna powinna także sama decydować kto ma takie doświadczenie, ale nie ma wyższego wykształcenia czy MBA, ale kieruje nim interes i dobro spółki, są wieloletnimi pracownikami, dysponują wiedzą, mają jednocześnie poparcie innych członków związków zawodowych – powiedział minister.  Zaznaczył, że zmiany te nie mają nic wspólnego z jego planami wobec PGE, bo takie też głosy pojawiały się na sali.

Leszek Miętek, członek prezydium OPZZ, powiedział, że projekt wart jest poparcia. – Przypomnę posłom poprzedniej koalicji, że to czy ktoś ma dyplom MBA, czy nie, nie oznacza, że będzie dobrze zarządzał spółką. Reprezentuje środowisko kolei i przypomnę, że to rady nadzorcze spółek kolejowych zgodziły się na sprzedaż newralgicznej spółki, jaką jest PKP Energetyka. Argumenty przeciwko tej ustawie to deprecjonowanie roli związków zawodowych i pracowników – powiedział.

Były wiceminister Skarbu Państwa, Poseł Platformy Obywatelskiej, Zdzisław Gawlik powiedział, że „uznawanie, że pracownicy nie są w stanie zdać egzaminów do rad nadzorczych to obrażanie pracowników”, poprzez automatycznie założenie, że nie są w stanie przejść przez ten etap. Dodał, że zmiana „ma charakter niekonstytucyjny”.

Były minister skarbu państwa, poseł Platformy Obywatelskiej, Włodzimierz Karpiński powiedział, że o spółkę skarbu powinien dbać zarząd, a plany spółek mają zatwierdzać wybrani i kompetentni ludzie.  – Chodzi o troskę zarządzania standardami, aby dana spółka miała dobry rating i miała dobre notowania. Mamy też ustawę doceniającą już rolę strony społecznej. – powiedział. Dodał, że uwagi opozycji nie dotyczą deprecjonowania roli pracowników, a dbania o standardy.

Co znalazło się w nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym?

Projekt został przyjęty przyjęty Komisję wraz ze zgłoszonymi poprawkami razem i skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Uzasadnienie głosi, że „projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwany dalej projektem, ma na celu korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem l stycznia 20l7 r. w związku z reformą sytemu zarządzania mieniem państwowym. Niniejszą ustawą zostanie zmieniona ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”.

W przepisie art. 13 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprawiono jak dotychczas błędnie wskazaną firmę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. W ustawie zapisano Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Projekt przewiduje korektę przepisów odnośnie wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do skarbu państwa lub państwową osobę prawną, w tym osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników spółek z udziałem skarbu lub państwowych osób prawnych oraz przepisów dotyczących rady do spraw spółek.

Projekt przewiduje również, że „osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz m.in. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych” .

Ponadto, wobec tych kandydatów zrezygnowano z zakazu pozostawania w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. „Takie rozwiązanie umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posiadają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników” – czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto, wobec tych kandydatów zrezygnowano z zakazu pozostawania w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. W uzasadnieniu do projekcie czytamy, że takie rozwiązanie umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posiadają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian do ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Rozwiązania wprowadzają przepisy rozszerzające partycypację pracowników przy wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji, a które obecnie działają w ramach struktury grupy kapitałowej.

Zmiany w zarządzie PKN Orlen. Nowym prezesem został Daniel Obajtek