Rząd przyjął projekt zmian ustawy o rynku mocy

15 czerwca 2021, 18:00 Alert

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw – poinformowano na stronie internetowej rządu. Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska.

Rynek mocy

Projekt ustawy przedłożony przez ministra klimatu i środowiska ma m.in. uregulować zasady udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550 g CO2, pochodzącego z paliw kopalnych, zgodnie z prawem UE. Celem wprowadzonych rozwiązań jest stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w nowe jednostki wytwórcze, cechujące się lepszymi parametrami emisyjnymi, czyli niższą emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

W projekcie odstąpiono od dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek wysokoemisyjnych (emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW), wyeliminowano niepewności po stronie uczestników rynku mocy, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie po wejściu w życie unijnego rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, a także wsparto realizację nowych niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, w tym możliwość zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę w technologii spełniającej ten limit.

Projekt ma też zapewniać korzystne przepisy dla odbiorców o tzw. “płaskim i stabilnym profilu” zużycia, tj. o niższych wahaniach dobowych poboru energii elektrycznej. Rozwiązanie to ma na celu zachowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyjęty przez rząd projekt usuwa też wątpliwości interpretacyjne i usprawnia funkcjonowanie procesów rynku mocy, w tym uruchamia obrót wtórny na rynkach zorganizowanych i giełdach towarowych. W 2018 roku Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu rynku mocy, czyli przejściu z rynku jednotowarowego – tylko energii, na rynek dwutowarowy – energii i mocy. Rynek mocy pozwolił na modernizację znacznej części majątku wytwórczego potrzebnego do prawidłowego bilansowania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz umożliwił budowę nowych bloków i uzyskanie pozytywnych wyników ekonomicznych.

Ponadto, rynek mocy sprzyja możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz aktywizuje nowych uczestników rynku, m.in. inwestorów planujących budowę magazynów energii. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

Mielczarski: Rynek mocy to nieszczęście elektroenergetyki i odbiorców energii