Veolia: GOZ to klucz do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

12 grudnia 2018, 09:45 Alert
(1)
F.Faroche. Fot. Veolia

Gospodarka o obiegu zamkniętym może być głównym elementem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w przemyśle energetycznym – ocenił w rozmowie z PAP na marginesie Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach dyrektor generalny Veolii w Polsce Frederic Faroche.

Faroche, który pełni też funkcję prezesa zarządu grupy Veolia w Polsce przypomniał, że pojęcie rozwoju jest obecnie jedną z najczęściej poruszanych kwestii. „W przypadku sektora energetycznego chodzi o zamknięcie obiegu i zwiększenie efektywności. W pierwszej kolejności należy doprowadzić do obniżenia zużycia surowców poprzez racjonalizację potrzeb. W drugim etapie trzeba zwiększyć efektywność wszystkich procesów. Mówimy tu o rozwiązaniach, które zapewnią większą efektywność zarówno w obszarze produkcji, jak i dystrybucji – jednym z przykładów może być kogeneracja połączona z inteligentnymi sieciami ciepłowniczymi. Kolejnym krokiem jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, choćby przez wprowadzenie odzysku ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych, wytwarzanie energii z paliw alternatywnych lub źródeł odnawialnych” – tłumaczył.

Jego wypowiedź zbiega się z zapowiedzią szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, która podczas COP24 powiedziała, że rozpoczęto prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi wdrażającymi założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Według opisu MPiT „gospodarka o obiegu zamkniętym” oznacza odstąpienie od działania na zasadzie „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. W modelu tym surowce wykorzystywane są w gospodarce możliwie jak najdłużej, ich wartość jest maksymalizowana, ilość generowanych odpadów i emisji – minimalizowana, a – jeśli już powstaną – zagospodarowywane są w sposób optymalny, z punktu widzenia gospodarczego i środowiskowego.

W rozmowie z PAP prezes Veolii w Polsce odniósł się również do innego z problemów podnoszonych przez rząd w Warszawie, czyli do konieczności uniknięcia pułapki średniego rozwoju. W jego ocenie wdrożenie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym daje na to szansę. „Aby stawić czoła pułapce średniego dochodu, należy tworzyć możliwości i instrumenty dla inwestycji kreujących największa wartość dodaną w obszarach, w których istnieje okazja na skokowy rozwój. W opinii Veolii obszar niosący największy potencjał w energetyce to właśnie gospodarka o obiegu zamkniętym, wymaga on jednakże poważnego zaangażowania środków finansowych, a przede wszystkim innowacyjnych technologii” – tłumaczył Faroche. W jego ocenie realizacja strategii zrównoważonego rozwoju wymaga inwestycji kierowanych w dpowiednie obszary, „które uwzględniają w jak najszerszym zakresie efektywne wykorzystanie zasobów, zachowując jednocześnie wysokie standardy ochrony środowiska”.

„Jesteśmy przekonani, że ciepło musi być +bardziej zielone+, a jego wytworzenie i dostarczanie bardziej efektywne. Dzięki nowym, bardziej bezpiecznym i efektywnym dla środowiska technologiom staje się to coraz bardziej możliwe i pozwala na wprowadzanie mechanizmów gospodarki o obiegu zamkniętym na coraz szerszą skalę, większe wykorzystanie kogeneracji, a to właśnie w tej technologii Veolia widzi największy i niewykorzystany do tej pory potencjał” – dodał. Odnosząc się do kwestii uzależnienia Polski od węgla w kontekście realizacji ustaleń COP z Paryża podkreślił, że krajowy rynek ciepła będzie podlegał silnej transformacji. Zmiany natomiast powinny doprowadzić do „pełnego wykorzystania ciepłownictwa systemowego, a przede wszystkim kogeneracji, w oparciu o paliwa dostępne w Polsce, w tym zapewne przez jakiś czas także węgiel”.

„Jednym ze sposobów na jego efektywne wykorzystanie jest kogeneracja. Wdrożenie jej na szerszą skalę przyczyni się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego i do wykorzystania paliwa w sposób najbardziej efektywny, a więc także przyczyni się do ograniczenia oddziaływania energetyki i ciepłownictwa na środowisko i do redukcji emisji C02. To świetne narzędzie do walki z bardzo powszechnym w Polsce problemem niskiej emisji (tzw. smogiem)” – tłumaczył. Według Faroche’a innym sposobem na walkę z niską emisją może być również „produkcja ciepła systemowego pochodzącego z ciepła odpadowego lub z termicznego przekształcenia odpadów nie nadających się do powtórnego wykorzystania w procesach recyklingu”. W ocenie prezesa Veolii w Polsce przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym należy traktować jako szansę na rozwój kraju.

„Uwzględnienie efektywności energetycznej i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym to nie tylko zmiana systemowa, ale również mocny impuls dla innowacji – w obszarze inteligentnych miast, domów oraz nowoczesnego, zasobooszczędnego przemysłu. Stopniowe wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza szansę rozwojową na wielu płaszczyznach – poczynając od poprawy stanu środowiska, poprzez generowanie nowych miejsc pracy, realny wpływ na gospodarkę państwa, aż po podniesienie innowacyjności Polski i uczynienie z niej punktu odniesienia w tej dziedzinie” – podkreślił rozmówca PAP.

Priorytetami przygotowanej przez MPiT Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym są: zrównoważona produkcja przemysłowa oraz konsumpcja, biogospodarka i nowe modele biznesowe. Ich realizacji służyć będą odpowiednie warunki, m.in. prawne. Administracja publiczna zamierza wprowadzić je w najbliższych latach, czemu towarzyszyć ma szeroko pojęta edukacja i promocja oszczędnego gospodarowania zasobami.

Polska Agencja Prasowa