Veolia pokazuje, że transformacja ciepłownictwa pomoże środowisku

27 lipca 2022, 07:20 Ciepłownictwo

Ciepło to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Na co dzień niekoniecznie myślimy o tym, że jego dostępność zależy od sprawnej sieci ciepłowniczej, która umożliwia wytwarzanie i odbiór. Jedną z firm, które opiekują się ciepłownictwem w Polsce jest Veolia pragnąca je rozwijać z poszanowaniem środowiska.

Veolia jest największym prywatnym dostawcą ciepła w Polsce. Firma z korzeniami francuskimi to międzynarodowa grupa zajmująca się sektorami: wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, a kiedyś nawet transportem. Dzisiaj wdraża innowacje i zajmuje się modernizacją polskiego sektora energetycznego. Niedawno opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, który określa wkład jej działalności w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Podsumowuje on działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

W swojej działalności firma przywiązuje dużą wagę do postępowania zgodnie ze strategią CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), która w dzisiejszych czasach jest podstawą budowania relacji z grupami interesariuszy i podążania zgodnie z interesami społeczności.

Efektywność polskich miast

Veolia wspiera szereg polskich miast, w których stosuje innowacyjne rozwiązania, aby podnosić efektywność systemu ciepłowniczego. Jej poczynania są nastawione na osiąganie korzyści przez wspólnoty lokalne. We wszystkich regionach Polski, w których prowadzi działalność, dostosowuje się do miejscowych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców i samorządów. – Wiemy, że ludzie mieszkający w danym regionie mają najlepsze wyczucie tego, co jest tam potrzebne. Dlatego uważnie wsłuchujemy się w ich głos. W Polsce przyczyniamy się do rozwoju miast, lokalnych społeczności i biznesu oraz całych regionów – czytamy w raporcie.

Przykładem dużego miasta, które czerpie korzyści z pracy Veolii, jest Poznań. Ponad 30 budynków, w tym szpital im. św. Jana Pawła II, jest ogrzewanych ciepłem odzyskanym z procesów przemysłowych. Ciepło wydzielane podczas pracy sprężarek w Odlewni Volkswagen Poznań (OVW), zamiast trafiać do atmosfery, jest wykorzystane do ogrzewania budynków za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez spółkę Veolia Energia Poznań. Uruchomiony moduł rekuperacji ciepła w zakładzie OVW odpowiada źródłu ciepła o mocy około 6 MWt. To efekt trzyletniej współpracy Odlewni Volkswagen Poznań z firmą Veolia Energia Poznań. Odzysk ciepła z przemysłu i skierowanie go bezpośrednio do odbiorców ciepła systemowego w mieście wpisuje się w realizowaną przez Veolię koncepcję budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto ten projekt jest realizowany w partnerstwie z klientem, ma charakter innowacyjny i jest efektywny energetycznie, a dodatkowo ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Warto podać przykład Elektrociepłowni Karolin, która dzięki modernizacji będzie emitować trzy razy mniej tlenków siarki i dwa razy mniej pyłów.

Drugim takim miastem jest Łódź, która została okrzyknięta liderem rewitalizacji w Europie. W 2012 roku Veolia podpisała z Urzędem Miasta Łódź list intencyjny dotyczący projektu „Mia100 Kamienic”, a trzy lata później list w sprawie rewitalizacji obszarowej miasta. Firma opracowuje koncepcje zasilania poszczególnych obszarów rewitalizowanych, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym, ale również prowadzi działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ograniczania w mieście niebezpiecznego zjawiska tzw. niskiej emisji. Niska emisja, jedna z przyczyn powstawania smogu w polskich miastach, jest efektem korzystania z lokalnych, indywidualnych i mało efektywnych kociołków na paliwo stałe. – Przyłączenie centrum miasta do ciepła systemowego przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi poprzez ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska, ale także poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych i dostaw ciepła systemowego z sieci – czytamy w raporcie.

Kolejnym przykładem jest sieć ciepłownicza w stolicy Polski. Warszawski system to największa sieć tego rodzaju w Unii Europejskiej i jedna z największych na świecie. Jej długość można porównać do odległości między Warszawą a Paryżem. To 1800 km rurociągów i zasilanie obszaru 190 km2. Projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” zakładał likwidację 111 cieplnych węzłów grupowych i zastąpienie ich 811 indywidualnymi węzłami: zmniejszenie strat na przesyle ciepła o ok. 168 tys. GJ rocznie, co jest równoważne ilości ciepła potrzebnego do ogrzania około 10 tys. mieszkań o pow. 50 m 2, redukcję emisji CO2 o 17 tys. ton rocznie, ograniczenie emisji pyłów ze spalania o około 2,2 tony rocznie. Warszawska sieć ciepłownicza obejmuje jeszcze około 500 cieplnych węzłów grupowych, z czego około 50 procent to własność Veolii Energia Warszawa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Veolia finansuje również inicjatywy lokalne w obszarze sportu, edukacji oraz kultury. Współpracuje z 11 szkołami w całej Polsce, a 20 uczniów ze szkół patronackich było zatrudnionych w Veolii w 2017 roku. Wspiera także m.in. Teatr Powszechny w Łodzi.

W 2016 roku była głównym partnerem „Nocy naukowców” na Politechnice Poznańskiej, która promuje nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży. Wspiera finansowo drużynę rugby seniorów z Łodzi grającą w polskiej Ekstralidze (aktualni Mistrzowie Polski). – Partnerowaliśmy warszawskim wydarzeniom sportowym, takim jak Bieg Chomiczówki, I Praski Bieg Nocny, Ursus Biega, Bieg o Puchar Bielan, wiosenny i jesienny Test Coopera, a także Plebiscytowi na Najlepszych Sportowców Warszawy – czytamy w raporcie. W ramach mecenatu kulturalnego dofinansowała koncerty jazzowe w Podziemiach Kamedulskich na warszawskich Bielanach.

Raport można znaleźć tutaj.

Materiał powstał we współpracy z firmą Veolia.

Veolia: Aktywa węglowe to wyzwanie w planie odejścia od węgla do 2030 roku