Veolia: Aktywa węglowe to wyzwanie w planie odejścia od węgla do 2030 roku

13 czerwca 2022, 14:00 Alert

– Naszym podstawowym celem strategii, która jest regularnie aktualizowana, jest całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W sytuacji, gdy aktywa są oparte na węglu, to jest wyzwanie. To nie są założenia ideologiczne, a proste i twarde wyzwania gospodarcze – powiedziała Małgorzata Mika-Bryska z Grupy Veolia podczas OSE 2022 w Gdańsku.

Elektrociepłownia nr 3 Veolia Energia Łódź / fot. Wikimedia Commons
Elektrociepłownia nr 3 Veolia Energia Łódź / fot. Wikimedia Commons

– Na temat wyzwań powiedziano już bardzo wiele. Ja skupie się na tym, co my jako Veolia już zrobiliśmy. Jak odpowiadamy na otoczenie regulacyjne i geopolityczne w naszej długookresowej strategii. Trzy lata temu grupa Veolia Polska, działająca w ponad 60 miastach, przygotowała krótko, średnio i długookresowy plan strategiczny, z konkretnymi kamieniami milowymi, gdzie chcemy być, co osiągnąć i jakim kosztem. Naszym podstawowym celem strategii, która jest regularnie aktualizowana, jest całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W sytuacji, gdy aktywa są oparte na węglu, to jest wyzwanie. To nie są założenia ideologiczne, a proste i twarde wyzwania gospodarcze. Widzimy jak dojrzewają technologie nisko i zeroemisyjne, tego czego oczekuje odbiorca, czy zmian regulacyjnych. My musimy dostarczyć takiej jakości ciepło, aby dołożyć się istotnie do transformacji – podkreśliła Małgorzata Mika-Bryska.

Podkreśliła, że działalność Veolii opiera się na pięciu filarach. – Muszą one współgrać i uzupełniać się. Pierwszym jest zmiana źródeł ciepła i systemów grzewczych. W wielu miejscach musimy się oprzeć na gazie wspartym innymi rodzajami paliw. Drugim elementem jest modernizacja infrastruktury sieciowej. Trzeba podnieść jej efektywność. Przykładem zmodernizowanej sieci jest sieć warszawska. Ona jest naszym wyznacznikiem pozostałych systemów ciepłowniczych w Polsce. Trzecim elementem jest poprawa efektywności energetycznej naszych klientów. Nasze inwestycję muszą znaleźć odzwierciedlenie w cenie ciepła. My musimy tak współpracować z odbiorcami końcowymi, aby efektywność jest coraz lepsza. Czwartym filarem jest współpraca z podmiotami. To schyłek czasu kiedy mamy dwóch partnerów. Podmiotów musi być coraz więcej. Piątym filarem są pracownicy. Nie ma efektywnego systemu ciepłowniczego bez dostosowania profilu kompetencji pracowników do nowych wymagań i oczekiwań – zaznaczyła.

Mariusz Marszałkowski

Rząd przedstawi pakiet pomocy w odpowiedzi na wysokie ceny węgla