Veolia zasili Poznań nie węglem, a gazem

7 czerwca 2021, 18:15 Alert

Veolia Energia Poznań jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy dwóch bloków gazowych w Poznaniu. W połowie kwietnia spółka uzyskała decyzję środowiskową, która jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Planowane przedsięwzięcie ma na celu całkowite odejście od wykorzystania węgla w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Poznaniu.

Inwestycja w Elektrociepłowni Karolin. Fot. PTEZ
Inwestycja w Elektrociepłowni Karolin. Fot. PTEZ

Dwa bloki gazowe o łącznej mocy ciepłowniczej 320 MWt i elektrycznej 200 MWe powstaną na terenie Elektrociepłowni Karolin. Ich budowa zakończy się w 2025 roku. Pierwsze wyprodukowane w nich ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027. Planowana przez Veolię inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony jej udziałowców.

– Budowa dwóch bloków gazowych jest dla nas krokiem milowym na drodze transformacji energetycznej. Veolia Energia Poznań będzie sukcesywnie zmniejszać udział węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektryczne,j aż do jego całkowitego wyeliminowania do 2030 roku. – mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolii Energii Poznań – Traktujemy tę inwestycję nie tylko jako jeden z kluczowych elementów procesu dekarbonizacji w Poznaniu, ale także jako ważny wkład w transformację energetyczną w wymiarze krajowym – dodała.

Decyzja o wykorzystaniu technologii gazowej, wynika z roli błękitnego paliwa jako przejściowego źródła energii, mogącego zastąpić węgiel przy produkcji ciepła dla mieszkańców tak dużego miasta, jakim jest Poznań. Dzięki inwestycji w Elektrociepłowni Karolin możliwe będzie ograniczenie zużycia węgla o 450 tys. ton rocznie, co wpłynie na zmniejszenie emisji pyłów (o 49 procent), dwutlenku siarki (o 76 procent) i tlenku azotu (o 73 procent). Wykorzystanie paliwa gazowego oznacza także brak odpadów paleniskowych np. popiołów i wysoką sprawność wytwarzania.

– Strategia Veolii zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W Poznaniu już w 2026 roku dzięki nowym blokom gazowym, wykorzystaniu biomasy i ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zmniejszymy udział węgla w naszym miksie paliwowym do 25 procent – dodaje Dalida Gepfert.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

PTEZ: Jaka będzie rola biogazu w ciepłownictwie?