Von Kampen-Banisch: OZE – koło zamachowe rozwoju regionalnego

14 maja 2014, 08:30 Energetyka
Gregor von Kampen-Banisch

KOMENTARZ

Gregor von Kampen-Banisch,

prezes DCEO Group, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej

Samorządy wiedzą już dziś co jest dla ich gmin naprawdę opłacalne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) to początek drogi rozwoju nowych technik i technologii pozyskiwania czystych i ekologicznych źródeł energii. Zielona energia może być nie tylko kołem zamachowym dla rozwoju regionów ale też może stanowić sposób na ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które mogą być wykorzystane w sposób przyjazny człowiekowi.

Tworzenie spółek celowych z udziałem Gminy nie jest żadnym „novum” i przeprowadzenie takiej procedury nie stanowi dzisiaj większych problemów. Dobry biznesplan, sprawdzony i wiarygodny współinwestor, dogodne warunki techniczne i lokalizacyjne dają dobre rokowania dla tego typu inwestycji na szczeblu każdej gminy. Udział strony samorządowej zabezpiecza opłacalność chociażby z uwagi na bezpieczeństwo  realizacji tych projektów  w myśl – „Co nasze, gminne – jest  najlepsze”.

Po przeprowadzonych rozmowach w wielu gminach na przestrzeni ostatnich  dziesięciu lat można z cała wiarygodnością stwierdzić, że istnieje olbrzymi, niewykorzystany  potencjał sprzyjający rozwojowi projektów w sektorze OZE. Wiadomo, że stworzenie 10 – 20 stanowisk pracy już przy 3 MW jest nie bez znaczenia dla każdego lokalnego rynku pracy. Równie istotnym argumentem jest dochód gminy z udziałów w przedsięwzięciu Odnawialnych Źródeł Energii, z podatku CIT oraz z podatku od  nieruchomości.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska korzysta z wielu programów finansowych, które wspierają inwestycje pro-ekologiczne. Korzystają na tym obie strony – i gmina i inwestor, a region nam się rozwija.

Autor był gościem IX konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej – Energia Jutra, która odbędzie się 12 maja w Lublinie. Więcej informacji: http://www.energiajutra.eu/