Autor

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

6 marca 2019, 14:00 Alert

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu oraz zazielenianie europejskiego semestru były jednymi z głównych tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI), w której wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Obrady odbyły się 5 marca w Brukseli.

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Źródło: Ministerstwo Środowiska
Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Źródło: Ministerstwo Środowiska

O klimacie

W trakcie posiedzenia Rady ENVI ministrowie środowiska dyskutowali m.in. na temat długoterminowej strategicznej wizji gospodarki neutralnej dla klimatu, zaprezentowanej w komunikacie Komisji Europejskiej (UE).

Polska jest zwolennikiem ewolucyjnych zmian w europejskim sektorze energetycznym, które będą przeprowadzane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych państw Unii Europejskiej – powiedział wiceminister Mazurek.

Popieramy wykonanie analiz dotyczących sektorów i regionów, dla których prowadzona transformacja będzie szczególnie dotkliwa. Dopiero na ich podstawie powinno nastąpić oszacowanie możliwych do realizacji scenariuszy zmian miksu energetycznego – dodał.

Wiceminister środowiska zwrócił również uwagę, że jednym z kluczowych problemów, przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie, jak i inne państwa pozaeuropejskie, jest szybka i jednocześnie sprawiedliwa transformacja (Just Transition). Dlatego Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o przedstawienie środków, które mają na celu sprawiedliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz intensyfikacji prac nad spójnymi mechanizmami solidarnego wsparcia transformacji gospodarki.

W swoim wystąpieniu wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił także, że kluczowym elementem dla osiągnięcia celów klimatycznych będą też odpowiednie zasady pomocy publicznej, które wspierają działania zmierzające do przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił ponadto uwagę, że strategiczna wizja powinna uwzględniać wszystkie technologie służące obniżeniu koncentracji CO2 w atmosferze. Warto inwestować w technologie wodorowe, magazynowanie energii i zwiększanie pochłaniania m.in. przez lasy – podkreślił.

Zazielenianie europejskiego semestru

Podczas Rady ENVI dyskutowano także o zazielenianiu Europejskiego Semestru.

Dla krajowych strategii istotne jest, aby inwestycje przynosiły korzyści w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym i bezpośrednio wpływały na zwiększenie jakości życia – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

W trakcie posiedzenia Polska podzieliła opinię Komisji, że do priorytetowych obszarów inwestycyjnych należą: głęboka termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, odnawialne źródła energii i towarzysząca im infrastruktura, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz ochrona przed nimi, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważona mobilność, jak również gospodarka o obiegu zamkniętym.

Wiceminister środowiska podkreślił ponadto, że w kontekście wspierania zielonej gospodarki, państwa członkowskie powinny podejmować wysiłek na rzecz zwiększenia zdolności właściwych organów ochrony środowiska i wspierających je urzędów, aby lepiej przygotowywać i wdrażać określone przedsięwzięcia.

Inne tematy

W trakcie spotkania ministrowie środowiska UE przyjęli podejście ogólne dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na marginesie Rady ENVI, wiceminister Sławomir Mazurek odbył także spotkania bilateralne, m.in. z ministrem środowiska i energii Finlandii Kimmo Tiilikainenem. Jak podkreślił, zagadnienie wzrastającej roli lasów w pochłanianiu stanowi nie tylko wspólny priorytety Polski i Finlandii, ale także potencjalną możliwość dla innych państw w realizacji celów klimatycznych.

Wiceminister Sławomir Mazurek spotkał się także z brytyjską wiceminister środowiska, żywności i spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Therese Coffey. Brexit nie wpłynie na dotychczasową dobrą współpracę Polski i Wielkiej Brytanii, nadal mamy wiele wspólnych wyzwań i możemy dzielić się doświadczeniami m.in. w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czy też działań dotyczących ochrony powietrza – powiedział wiceminister.

Obrady ministrów środowiska krajów członkowskich UE poprzedziło spotkanie ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej.

Ministerstwo Środowiska