W Warszawie odbyły się warsztaty o wykorzystaniu gazu w ochronie klimatu

17 września 2019, 13:00 Alert

W Warszawie 17 września br. z inicjatywy Gas Infrastructure Europe (GIE) odbyły się warsztaty poświęcone roli infrastruktury gazu ziemnego w procesie realizacji celów polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii.

Fot. Twitter/Gaz-System
Fot. Twitter/Gaz-System

Warsztaty w Warszawie

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele ok. 20 operatorów infrastruktury gazu ziemnego z państw UE, w tym przedstawiciele Gaz-Sytem.

W trakcie warsztatów przedstawiciele operatorów zaprezentowali realizowane przez nich strategie i plany rozbudowy infrastruktury gazowej, które ukierunkowane są na osiąganie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE. W dyskusji nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w długiej perspektywie czasowej skoncentrowano się również na znaczeniu innowacyjnych technologii oraz potencjale gazów pochodzących ze źródeł odnawialnych. 

– Gaz ziemny jest źródłem energii, które może być wykorzystywane w efektywny sposób dla potrzeb transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie. Gaz-System zwiększa jego dostępność za pomocą rozwoju infrastruktury krajowej m.in. Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Pipe. Dzisiejsze warsztaty w ramach GIE są wyrazem aktywnego działania operatorów systemów przesyłowych na rzecz polityki klimatycznej Unii Europejskiej – powiedział Tomasz Stępień, prezes operatora.Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji zanieczyszczeń może być szersze wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym, przemyśle, czy transporcie lądowym i morskim. Gaz ziemny może pełnić także istotną rolę w rozwiązaniu problemu tzw. niskiej emisji, która wynika z spalania paliw o niskiej jakości energetycznej.

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii. W wyniku warsztatów przedstawiciele GIE przyjęli wspólne stanowisko odnoszące się do przyszłości sektora gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Gaz-System