W zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa doszło do zmian

8 stycznia 2016, 15:00 Alert

(CIRE.PL)

Instalacja gazowa

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Spółki Gazownictwa dokonało zmian w składzie zarządu spółki. Do zarządu spółki powołani zostali dwaj nowi członkowie: dr Adam Węgrzyn i Jarosław Wróbel.

Obecnie zarząd PSG pracuje w składzie: Sylwester Bogacki – prezes zarządu, Andrzej Dębogórski – członek zarządu ds. technicznych, Mieczysław Lewandowski – członek zarządu ds. finansowych, dr Adam Węgrzyn – członek zarządu oraz Jarosław Wróbel – członek zarządu.

dr Adam Węgrzyn – członek zarządu

Menedżer i ekspert z ponad piętnastoletnim doświadczeniem biznesowym w branży energetyki gazowej. Z GK PGNiG związany od 2001 roku. Przeszedł wszystkie szczeble zarządzania od stanowiska kierownika kontrolingu w ROP Wrocław, następnie w OGP Gaz-System, poprzez funkcję dyrektora finansowego do członka zarządu ds. finansowych w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa w latach 2007 -2013. Jest współzałożycielem i ekspertem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych we Wrocławiu. Uczestniczył jako konsultant oraz jako członek zarządu spółek konsultingowych w wielu projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych w energetyce m.in. w zakresie restrukturyzacji naprawczej, implementacji kontrolingu, optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw, opracowania i wdrożenia strategii biznesowych, wdrożenia aplikacji informatycznych klasy ERP. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od piętnastu lat łącząc funkcje menadżera i nauczyciela akademickiego. Autor kilku monografii i wielu artykułów naukowych, w tym zagranicznych, w zakresie energetyki gazowej oraz opracowań eksperckich i analiz dla biznesu.

Jarosław Wróbel – członek zarządu

Posiada szerokie kompetencje w dziedzinie: strategii, finansów, IT w branży gazowniczej i energetycznej. Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w restrukturyzacji obszaru IT oraz zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Doświadczenie zawodowe w sektorze gazowniczym zdobywał w latach 2002 – 2015 pełniąc następując funkcje: dyrektora programu Model IT/OT GK PGNiG, wiceprezesa zarządu – zastępcy dyrektora generalnego ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu, doradcy ds. restrukturyzacji w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa oraz doradcy ds. restrukturyzacji w PGNiG, Oddział Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego w Zabrzu. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.