Wasiak: Polsko-ukraińskie partnerstwo transportowe

20 stycznia 2015, 11:35 Drogi

Współpracy między Polską a Ukrainą w dziedzinie transportowej poświęcone było poniedziałkowe spotkanie Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak z ministrem infrastruktury Ukrainy, Andriejem Piwowarskim. Rozmowa odbyła się w ramach wizyty polskiej delegacji rządowej w Kijowie, której przewodniczyła Pani Premier Ewa Kopacz.

Maria Wasiak przypomniała, że miesiąc temu podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki w Polsce podpisane zostało Memorandum o Porozumieniu w sprawie wsparcia strony ukraińskiej w obszarze dostosowania infrastruktury do standardów UE.  – Pracujemy nad planem wdrażania zapisów z memorandum, a więc prac, które przyczynią się do rozwoju zdolności instytucjonalnych, harmonizacji podstaw prawnych oraz wprowadzania efektywnych mechanizmów finansowych dla reformy sektora transportu na Ukrainie – podkreśliła szefowa polskiego ministerstwa infrastruktury i rozwoju. Rozmowy ministrów dotyczył również intensyfikacji prac przy budowie drogi M10 Krakowiec-Lwów, będącej kontynuacją polskiej autostrady A4, projektu EUROKOLEJ, stanu prac nad umową o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko – ukraińskiej granicy państwowej a także współpracy w zakresie transportu morskiego.