Cudny: JSW postawi na wzrost produkcji węgla koksowego i jego jakość

8 lutego 2022, 17:00 Alert

– Zaktualizowana strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla koksowego i wzmocnienie jego jakości. Spółka położy też nacisk na środowisko redukcję śladu węglowego i działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – zapowiedział prezes JSW Tomasz Cudny. Dodał, że obecnie trwają końcowe prace nad tym dokumentem.

Fot. jswkoks.pl.
Fot. jswkoks.pl.

– Kończymy prace nad aktualizacją strategii do roku 2030. Chcemy, by – mimo dynamicznych zmian w otoczeniu – był to realny i spójny dokument. Obecnie nakładamy na siebie dwa opracowania: strategię biznesową i równie ważną strategię środowiskową – powiedział Tomasz Cudny.

Zaktualizowana strategia ma m.in. urealnić poziom wydobycia węgla w kolejnych latach, w obecnie obowiązującej strategii szacowany na 18 mln ton w roku 2030. Ubiegłoroczna produkcja węgla w JSW wyniosła 13,8 mln ton, wobec 14,4 mln ton rok wcześniej. W ocenie prezesa, zmniejszenie produkcji było efektem m.in. nieprzygotowania odpowiedniej ilości frontów wydobywczych w latach poprzednich. – Kopalnie prowadzą eksploatację na frontach wydobywczych przygotowanych przez naszych poprzedników, a potencjał tych frontów odbiega od składanych przez poprzednie zarządy deklaracji na temat poziomu wydobycia – ocenił prezes Cudny.

Zwiększył się efektywny czas pracy załóg górniczych

By zwiększyć wydobycie, obecny zarząd JSW podjął wiele doraźnych działań, skutkujących m.in. zmniejszeniem awaryjności maszyn i urządzeń oraz wydłużeniem dobowego czasu ich pracy. – Nie wiedzieć czemu, kopalnie nie miały zawartych umów serwisowych i remontowych z dostawcami głównych urządzeń. Udało nam się w krótkim czasie naprawić te błędy. Dzięki temu zwiększył się efektywny czas pracy załóg górniczych – tłumaczył prezes JSW.

Jak podkreślił, efekty tych decyzji wyraźnie było widać w czwartym kwartale ub. roku, kiedy produkcja węgla wyniosła 3,57 mln ton i była o ok. 7 procent wyższa niż kwartał wcześniej. Spółka zakłada dalszy, stopniowy wzrost produkcji węgla koksowego. – Mamy podstawy zakładać, że 2022 rok będzie rokiem wzrostu wielkości produkcji. Jest naszą ambicją, aby już od tego roku produkcja węgla koksowego stopniowo rosła. Planujemy też działania, dzięki którym poprawimy jakość naszych produktów – zapowiedział prezes, nie zdradzając konkretnych prognoz dotyczących spodziewanego poziomu wydobycia w tym i kolejnych latach.

Plany wydobywcze JSW na 2022 rok zestawiono z parametrami jakościowymi eksploatowanych pokładów i potrzebami określonymi przez służby handlowe spółki. – Tworząc w ub. roku plan techniczny na rok 2022 racjonalnie rozłożyliśmy fronty ścianowe, wpisując się jakością naszej produkcji w oczekiwania odbiorców – podkreślił Cudny.

Stopniowe zwiększanie produkcji węgla koksowego możliwe będzie m.in. dzięki uruchomieniu w tym roku pierwszej ściany wydobywczej w złożu Bzie-Dębina. Dziś obszar ten należy do kopalni Jastrzębie-Bzie, zarząd JSW rozważa jednak zmianę struktury, polegającą na włączeniu Bzia – jako rejonu – do kopalni Borynia-Zofiówka. W zbliżonym modelu kilka lat temu rozpoczynało się udostępnianie tego złoża.

Powrót do koncepcji sprzed lat

– Planujemy powrót do racjonalnej koncepcji sprzed lat. Po analizie dokumentacji, doszliśmy do przekonania, że ten model organizacyjny jest optymalny i efektywny. Dlatego przemodelowaliśmy parametry projektu Bzie tak, by w pełni wykorzystać przygotowaną już infrastrukturę, a jednocześnie urealnić założenia produkcyjne, dostosowując je do warunków technicznych i górniczo-geologicznych – wyjaśnił prezes JSW.

W myśl zaktualizowanej strategii jastrzębska spółka zamierza także kontynuować działania przybliżające ją do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej – m.in. dzięki wykorzystaniu metanu – gazu towarzyszącego złożom węgla. Swoje wyniki finansowe za 2021 rok Jastrzębska Spółka Węglowa oficjalnie przedstawi 17 marca. Prezes ocenił, że zarówno znane już wyniki trzeciego kwartału 2021, kiedy spółka po raz pierwszy od kilku kwartałów wypracowała zysk, jak i wyniki ostatnich trzech miesięcy roku, potwierdzają, iż druga połowa 2021 była dla JSW czasem odbicia po kilkunastu kryzysowych miesiącach.

– Pomimo mniejszego, w stosunku do planu, wydobycia węgla, czynnikiem korzystnie wpływającym na nasze wyniki były rosnące w drugiej połowie roku ceny węgla koksowego i koksu. W połączeniu z podjętymi działaniami wewnątrz spółki, pozwoliło nam to na ustabilizowanie sytuacji i optymistyczne spojrzenie na 2022 rok – skomentował prezes.

Obecnie zarząd JSW zamierza rozpocząć stopniowe odbudowywanie funduszu stabilizacyjnego, z którego spółka skorzystała w okresie dekoniunktury. W funduszu tym znajduje się ok. 0,5 mld zł wobec przeszło 1,8 mld zł zgromadzonych tam przed rynkowym kryzysem. W pierwszym etapie odbudowy fundusz miałby zostać zasilony kwotą kilkuset milionów złotych. – Jestem przekonany, że obecnie możemy mówić o ustabilizowanej sytuacji spółki. Przedstawienie zaktualizowanej strategii będzie potwierdzeniem tej stabilizacji pod względem produkcyjnym, organizacyjnym i finansowym. Jednocześnie stawiamy sobie bardzo konkretne cele na przyszłość – ambitne, ale i realne – podsumował Tomasz Cudny w rozmowie z PAP.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Mielczarski: Koszty transformacji energetycznej w Polsce (ANALIZA)