Wendel: Największe pieniądze na małopolskie drogi i koleje

12 marca 2015, 15:00 Drogi
Droga w Polsce

Prawie 2,9 mld euro zainwestuje w swój rozwój województwo małopolskie dzięki unijnym środkom z programu regionalnego. W podkrakowskiej Alwerni odbyła się uroczystość uruchomienia funduszy europejskich dla Małopolski. Wzięła w niej udział wiceminister Iwona Wendel.

Wiceminister podkreśliła, że Małopolska przygotowując nowy program regionalny (RPO) wykorzystała doświadczenia z perspektywy 2007-2013. – W nowym RPO  duży nacisk położono na inteligentne specjalizacje – mocne strony regionu, w które należy inwestować i które są kluczowe w unijnych strategiach – powiedziała Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju. 
– Cieszy nas zwłaszcza to, że Małopolska zdecydowała się przeznaczyć większą część środków niż wymaga tego Komisja Europejska na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz gospodarkę niskoemisyjną. To pokazuje, że nowe małopolski RPO jest właściwą odpowiedzią na wyzwania rozwojowe województwa – oceniła.

Największe środki zainwestowane zostaną w regionalną politykę energetyczną (420 mln euro) oraz infrastrukturę transportową (390,5 mln euro). Województwo otrzymało około 1 mld euro więcej niż w latach 2007-2013.

– Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych w poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2020 województwa będą zarządzać jeszcze większymi środkami z polityki spójności – zapowiedziała wiceminister. – Mówimy o dużym wzroście – z 25 proc. w kończącej się perspektywie do 40 proc. w nowej – dodała. 
Zwróciła także uwagę na zaangażowanie województwa małopolskiego w  budowanie partnerstwa ponadregionalnego. Chodzi o Strategię Rozwoju Polski Południowej, w której Śląsk i Małopolska nakreśliły swoje wspólne cele rozwojowe.

– Wspólna strategia rozwoju tych dwóch regionów, to inicjatywa, która jest innowacyjna w stali całego kraju. Kibicuję jej w sposób szczególny – zaznaczyła.
Wiceminister Wendel mówiła też o założeniach nowej perspektywy, programach operacyjnych 2014-2020 oraz wyzwaniach dla Polski na najbliższe lata. W latach 2014-2020 do Polski trafi 82,5 mld euro z polityki spójności. Na tę kwotę składa się blisko 77 mld euro dostępnych w 6 krajowych programach operacyjnych oraz 16 programach regionalnych. 
- Akcent położymy na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych – a nie na niskich kosztach pracy. Jeszcze większy nacisk położymy na osiąganie założonych efektów – poinformowała. – Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową – drogową i kolejową –  ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców – dodała.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju