Wiceminister: Farmy wiatrowe wesprą odbudowę przemysłu stoczniowego w Polsce

28 lutego 2018, 16:17 Energetyka
wiatraki morskie farmy wiatrowe offshore

– Rząd popiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej ze względu na fakt, że branża ta będzie jednym z kół zamachowych odbudowy polskiej gospodarki morskiej w oparciu solidne, uczciwe podstawy i umocnienia jej pozycji na wiele lat – napisał w liście skierowanym do uczestników odbywającego się w Warszawie Bałtyckiego Forum Przemysłu i Energetyki Morskiej Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Jego zdaniem kompleksowe podejście do gospodarki morskiej z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania obszarów morskich, a także możliwości polskiego przemysłu „było i jest fundamentem działań podejmowanych przez ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ale także inne ministerstwa i agencje rządowe”.

Jak zaznaczył wiceminister gospodarki morskiej, rozwój tej gałęzi ekonomii jest „immanentnie związany z masterplanem stoczniowym, który ma stworzyć optymalne środowisko do wykorzystania potencjału polskich stoczni, również w dziedzinie produkcji na rzecz morskiej energetyki wiatrowej”.

– Mówiąc o tworzeniu środowiska sprzyjającemu odbudowie gospodarki morskiej w oparciu o silne podstawy nie można nie wspomnieć o podmiotach, które są ich adresatem. Polskie stocznie i inne podmioty wraz ze swoim zapleczem badawczo-rozwojowym i przemysłami powiązanymi posiadają doświadczenie, jak również możliwości realizacji konkretnych kontraktów związanych z niemal wszystkimi rodzajami zleceń w tym obszarze offshore, oil and gas – przekonywał w liście wiceminister Witkowski.

Możliwość rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dotyczy jego zdaniem m.in. budowy jednostek obsługujących, ale także biorących udział w konstrukcji farm wiatrowych. – Tym bardziej cieszy, że polskie podmioty z Trójmiasta i ze Szczecina mają możliwość przyjmowania oraz realizacji zleceń, posiadając jednocześnie pełną zdolność w zakresie produkcji wierzb wiatrowych. W ciągu ostatnich dwóch lat konieczne było podjęcie działań zmierzających do usunięcia licznych, nieznajdujących uzasadnienia ekonomicznego uwarunkowań ograniczających możliwości produkcji m.in. na rzecz morskiej energetyki wiatrowej – zakończył.