Wiceminister Skobel: Projekt nowej polityki energetycznej na początku 2018 roku

22 grudnia 2017, 12:15 Alert
Linia wysokiego napięcia energetyka energia
fot. Pixabay

Projekt dokumentu, nakreślającego Politykę energetyczną Polski na kolejne lata, zostanie przedstawiony na początku 2018 roku poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel odpowiadając na zapytanie poselskie.

W odpowiedzi na zapytanie posła Andrzeja Maciejewskiego w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”, wiceminister Skobel zapowiedział, że projekt dokumentu, nakreślającego Politykę energetyczną Polski na kolejne lata, zostanie przedstawiony na początku 2018 roku – razem z pozostałymi strategiami horyzontalnymi, przygotowywanymi po przyjęciu przez Radę Ministrów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Jednocześnie z odpowiedzi wiceministra Skobla wynika, ze zakończenie procesu akceptacji tego dokumentu przez rząd ma nastąpić się do końca 2018 roku.

Jak tłumaczy wiceminister na przedłużenie prac nad projektem miało wpływ opublikowanie przez Komisję Europejską pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, którego zapisy trzeba uwzględnić w przygotowywanym dokumencie, a to wymaga czasu.

Wiceminister zaznaczył jednocześnie, ze mimo braku dokumentu określającego formalnie politykę energetyczną. resort energii prowadzi jasną i stabilną politykę energetyczną, a dowodem na ta są między innymi przygotowana ustawa o rynku mocy, cz też poprawa sytuacji w sektorze górnictwa i dążenie do uniezależnia Polski od dostaw gazu z Rosji.