Energetyka brytyjska może zredukować emisje CO2 do zera już w 2033 roku

28 lipca 2020, 12:00 Alert

Brytyjski operator systemu elektroenergetycznego National Grid przekonuje, że Wielka Brytania ma szanse osiągnąć cel neutralności klimatycznej w obszarze energetyki już w 2033 roku. Zredukowanie emisji CO2 do poziomu zerowego będzie możliwe dzięki inwestycjom w OZE i rozwoju technologii sekwestracji CO2 (CCS).

Żarówka. Fot. Pixabay
Żarówka. Fot. Pixabay

Różne scenariusze

Operator przedstawił raport ze scenariuszami osiągnięcia celu „ujemnej” emisji CO2 w energetyce. Jeden z nich, ten bardziej optymistyczny, zakłada wycofywanie domowych pieców gazowych, instalację ośmiu milionów pomp ciepła, inwestycje w OZE i technologię CCS oraz 30 mln pojazdów elektrycznych na drogach Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia będzie także rozwój efektywności energetycznej budynków. Brytyjczycy spodziewają się boomu na inwestycje w OZE, w tym instalację około 3 GW mocy w elektrowniach wiatrowych oraz 1,4 GW w elektrowniach słonecznych rocznie do 2050 roku.

Szef strategii National Grid ESO Mark Herring podkreślił, że trzy z czterech scenariuszy osiągnięcia celów neutralności klimatycznej do 2050 roku bazują na niskoemisyjnych źródłach energii. Podkreślił także, że jest zbyt wcześnie, aby określić wpływ kryzysu koronawirusa na przyszłość energetyczną Wielkiej Brytanii. Twórcy raportu przewidują, że Wielka Brytania nie spełni celów klimatycznych bez natychmiastowych działań ze strony rządy odnośnie rozwoju CCS oraz biogazu. Spalanie pelletu powinno być połączone z technologią wychwytywania CO2, co pozwoliłoby na ograniczenie 62 mln ton CO2 do 2050 roku. Technologia wychwytywania szkodliwych emisji będzie istotna także w dobie rozwoju wodoru.

The Guardian/National Grid/Patrycja Rapacka

Sawicki: Polska poparła neutralność klimatyczną do 2050 roku. Prawda czy fałsz?