Wielkopolska Wschodnia osiągnie neutralność klimatyczną do 2040 roku

27 października 2020, 11:00 Alert

Podczas wspólnego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego zaprezentowana została Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zakłada ona, że region, w którym około 4 tysiące osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach należących do ZE PAK, do 2040 roku osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 roku nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, która opracowała koncepcję przy udziale współudziale samorządowców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i przedsiębiorców, powiedział, że region będzie wykorzystywał wszystkie dostępne krajowe i unijne środki finansowe na rozwój. Poza tworzeniem nowych miejsc pracy istotne będzie również zwiększanie aktywności mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej subregionu. – Oprócz stworzenia nowych miejsc pracy, uważamy że jednym z najważniejszych celów, które musimy osiągnąć, jest budowa nowej tożsamości dla całego subregionu – podkreślił.

Maciej Sytek również zaapelował do obecnych na spotkaniu parlamentarzystów o poparcie koncepcji zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na poziomie regionalnym. Ponadto wskazana została konieczność stworzenia rządowego programu dla pracowników odchodzących z górnictwa i energetyki konwencjonalnej w postaci mechanizmów pomocy publicznej, takich jak emerytury pomostowe czy pomoc w znalezieniu nowej pracy. Maciej Nietopel z ZE PAK podkreślił podczas swojej prezentacji, że przedsiębiorstwo chce odegrać dużą rolę w transformacji regionu. Firma będzie inwestowała w odnawialne źródła energii oraz wodór. ZE PAK w 2025 roku ma wytwarzać 70 procent energii elektrycznej z OZE, a w 2030 roku ma to być już 100 procent.

Wielkopolska Wschodnia jest pierwszym subregionem Polski, który ogłosił datę planowanego osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz datę zakończenia wykorzystania węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Sprawiedliwa Transformacja/Alina Pogoda/Michał Perzyński

Korytkowski: Konin chce być fighterem transformacji energetycznej (ROZMOWA)