Wiliński: Nowe regulacje dotyczące aukcji OZE w Polsce (ANALIZA)

5 kwietnia 2017, 07:30 OZE

Rada Ministrów przyjęła dnia 20.03.2017 r. dwa kluczowe rozporządzenia dla przeprowadzenia aukcji OZE w roku 2017. Pierwsze z nich dotyczy maksymalnej ilość i wartości energii podlegającej sprzedaży, a drugie kolejności przeprowadzania aukcji – pisze Michał Wiliński, prawnik Kancelarii Prawnej RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

System aukcyjny ostatecznie wszedł w życie dnia 01.07.2016 r., mając zastąpić dotychczasowe tzw. zielone certyfikaty. Ma on na celu przede wszystkim doprowadzić do dywersyfikacji produkcji energii pochodzącej z OZE oraz wzmocnić konkurencję na rynku energii. Jednakże tryb postępowania, gdzie jedynym kryterium wyboru wytwórcy jest oferowana cena w ramach ściśle określonego koszyka technologicznego wzbudza kontrowersje wśród ekspertów.

W drodze wydawanych przez rząd aktów wykonawczych dotyczących systemu aukcyjnego, ustalana jest polityka rozwoju dla wszystkich podsektorów OZE. Stąd też dla wszystkich wytwórców energii kluczowe dla ich działalności pozostają limity wynikające z nowych rozporządzeń, umożliwiając im analizę szansy na konkurowanie z pozostałymi wytwórcami w ramach danych koszyków.

Opublikowane wskaźniki ilości i wartości energii elektrycznej zostały sporządzone w oparciu o projekt przygotowany w styczniu 2017 r. Stanowił on aktualizację projektu z listopada 2016 r. i w tej właśnie wersji został przyjęty przez Radę Ministrów.

Analiza uchwalonych limitów pozwala wskazać, iż nie należy spodziewać się poprawy sytuacji dla starych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych („PV”). Dla tzw. instalacji migrujących (tj. przechodzących z systemu zielonych certyfikatów na system aukcyjny) nie przewidziano bowiem aukcji. Inaczej natomiast kształtować się to będzie dla nowych instalacji wiatrowych i PV, gdyż będą one mogły rywalizować w ramach ostatniego, siódmego koszyka, w którym maksymalna wartość została określona na poziomie 2.182 mln zł (dla źródeł o łącznej mocy poniżej 1 MW) oraz 1.972 mln zł (dla źródeł o łącznej mocy powyżej 1 MW).

Warto także wskazać, iż rozporządzenie w przyjętej treści przewiduje zwiększone wolumeny dla źródeł takich jak energetyka wodna czy źródeł wykorzystujących biogaz rolniczy. Dodano także dodatkowy koszyk, dedykowany dla źródeł termicznego przekształcania odpadów.

Znacznie też została uszczegółowiona kolejność przeprowadzenia aukcji. Tym razem rozpoczną ją nowe instalacje OZE o mocy poniżej 1 MW, klasyfikowane zgodnie z ustawą o OZE jako „inne źródła”.

Należy poczekać na odpowiedzi środowiska co do nowo przyjętych regulacji dotyczących systemu aukcyjnego OZE celem oceny stanowiska zaprezentowanego przez rząd i dyktowanej polityki dotyczącej OZE na rok 2017.