Wiliński: Pierwsze aukcje OZE w 2017 roku – warunki i terminy

30 maja 2017, 15:30 Energetyka

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się dwa pierwsze ogłoszenia o aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2017 r. Aukcje te będą miały miejsce jeszcze w czerwcu tego roku; skierowane są one do tych wytwórców, którzy albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji albo złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji. Będą to jednocześnie pierwsze aukcje odbywające się na zasadach określonych w przyjętych wcześniej w tym roku rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o OZE – pisze Michał Wiliński, prawnik Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Pierwsza z aukcji odbędzie się dnia 29.06.2017 r. i skierowana będzie do wytwórców z instalacji OZE o mocy nie większej niż 1 MW, innych nie wymienione w art. 73 ust. 3a 1-6 ustawy o OZE. W praktyce oznaczać to będzie ograniczenie uczestników aukcji do wytwórców prowadzących najmniejsze elektrownie wiatrowe, nienakierowane na komercyjną sprzedaż energii w dużych ilościach. Innymi uprawnionymi do udziału w tej pierwszej z aukcji będą wytwórcy prowadzący instalacje fotowoltaiczne, które z uwagi na swoją specyfikę kwalifikują się do kategorii innych źródeł, niż te wskazane w przywołanych przepisach ustawy o OZE.

Druga aukcja zostanie przeprowadzona dzień później, tj. dnia 30.06.2017 r. Ilość i wartość energii elektrycznej do sprzedaży w ramach tej aukcji będzie ponad trzykrotnie mniejsza niż ta oferowana podczas pierwszej aukcji. W praktyce, z uwagi na ograniczenie drugiej aukcji do wytwórców małych o niskim poziomie emisyjności CO2, zapewne udział w niej wezmą przede wszystkim małe elektrownie wodne, co wpisuje się w trend wynikający już z wcześniej uchwalonych rozporządzeń. Mając na uwadze jednak małą ilość wytwórców energii z tego źródła spodziewać się można, iż nie cała energia zostanie sprzedana podczas tej aukcji.

Czerwcowe aukcje będą pierwszymi aukcjami OZE w roku 2017 opartymi na nowych rozporządzeniach. Przyjęte w nich limity promują takie branże jak energetyka wodna. Z analizą zasadności takiego postępowania należy poczekać co najmniej do wyników tych pierwszych aukcji, kiedy znane będą ilości sprzedanej energii.